- Reformkommissionen rammer rent i en række af dens anbefalinger til at forbedre udlændinges muligheder for at lære et brugbart dansk. Uddannelsesforbundet er meget positiv overfor ideerne om at undersøge, hvad udliciteringen har betydet for kvaliteten i danskundervisningen. Der er ingen tvivl om, at danskuddannelserne er blevet udvandet rundt om i kommunerne i de år, hvor uddannelserne er blevet konkurrenceudsat.  

Sådan siger formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, efter Reformkommissionen har offentligt en ny rapport om unge og voksne på kanten af arbejdsmarkedet, hvor en del af anbefalingerne sigter efter at få flere flygtninge og indvandrere til at tale og forstå dansk bedre. Reformkommissionen anbefaler, at der blandt andet skal nedsættes en ekspertgruppe, der udover at se på konsekvenserne af konkurrenceudsættelsen også skal se på kvaliteten og organiseringen af undervisningen i dansk som andet sprog.  

-Uddannelsesforbundet spiller rigtig gerne ind med viden til sådan en ekspertgruppe. Vi har i flere år netop peget på, at kvaliteten i danskeuddannelserne har været under pres. Derfor har vi arbejdet for, at der også kommer en taxameterordning til danskuddannelserne, som der er på andre uddannelsesområder. Det er rigtigt positivt også at læse Reformkommissionens ideer på dette område, fortsætter formand Hanne Pontoppidan.

Hun ser også gode takter i Reformkommissionens anbefaling om at give indvandrere, som ikke er omfattet af integrationsloven, 10 år i stedet for fem år til at gennemføre en danskuddannelse. Dog undrer Hanne Pontoppidan siger over, at flygtninge og de indvandrere, som er under integrationsloven, ikke får samme mulighed.  

-De kan jo også have behov for at forlænge deres uddannelsesforløb, siger Hanne Pontoppidan.

Giv jobcentrene mere frihed

Reformkommissionen lægger også op til, at jobcentrene, som regeringen ønsker at lukke, bør have mere frihed til individuel vejledning og finde lønnede jobs til de ledige. Den indsats skal erstatte en række ordninger, hvor der i dag udbetales en ydelse i stedet for løn.  

Hanne Pontoppidan peger på, at Reformkommissionens anbefalinger om, at der skal findes tid til en mere individualiseret vejledning ved at digitalisere en del kontakten til de ledige, skal ske med omtanke.  

- Set i lyset af, at en stor del af befolkningen ikke har basale it-kompetencer, vil jeg advare imod, at jobcentrenes vejledningsopgaver i for høj grad digitaliseres – ikke mindst set i lyset af, at Reformkommissionens rapport netop handler om borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Man skal være meget skarp i vurderingen af, hvem der kan nøjes med en digital vejledning, og hvem der har brug for deciderede vejledningssamtaler, siger Hanne Pontoppidan.

Forpligt virksomheder til opkvalificering

En anden anbefaling fra Reformkommissionen er at lade alle forældre til ordblinde børn få tilbud om screening for ordblindhed. I anbefalingen skriver kommissionen, at de forældre, der har behov, efterfølgende skal have tilbud om ordblindeundervisning eller FVU. Det fremgår også at af anbefalingen, at virksomhederne i højere grad skal tage ansvar for at hjælpe de medarbejdere, der har problemer med at læse eller er ordblinde.

- Det er en vigtig pointe, at arbejdsgiverne i højere grad end i dag skal være forpligtiget til at sikre, at særligt kortuddannede eller ufaglærte medarbejdere få den nødvendige opkvalificering som for eksempel ordblindeundervisning eller FVU. Vi gælder os til at se, hvordan det skal implementeres, siger formand Hanne Pontoppidan.

Hun tilføjer dog samtidigt, at vi er nødt til at sikre, at screeningsindsatsen i langt højere grad end i dag følges op med undervisning. Ellers har man jo blot stemplet folk og ikke hjulpet dem videre.