Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse har lørdag formiddag holdt et ekstraordinært møde for at drøfte anklagerne om upassende opførsel og grænseoverskridende seksuel adfærd mod FH-formanden, Lizette Risgaard.

Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse udtrykte på mødet en tydelig holdning til, at upassende opførsel og grænseoverskridende adfærd på ingen måde kan tolereres. Hovedbestyrelsen understreger, at med ledelsesansvar og magtposition på en arbejdsplads eller en organisation følger en særlig forpligtelse til at være opmærksom på, at man ikke overskrider andres grænser.

Hovedbestyrelsen besluttede at afvente resultatet af den eksterne advokatundersøgelse, som FH’s forretningsudvalg har sat i værk for at få yderligere belyst de sager, der har været omtalt i medierne. Først derefter tager Uddannelsesforbundet stilling til Lizette Risgaards fremtid som formand for FH.

Som fagforbund oplever Uddannelsesforbundet at have sager, hvor medlemmer og tillidsvalgte bliver anklaget for krænkende adfærd overfor elever og kolleger. I de sager er det magtpålæggende for forbundet at sikre, at sagerne bliver grundigt undersøgt, før der træffes beslutninger om konsekvenser. Uddannelsesforbundet ønsker at følge samme princip i denne sag.