Uddannelsesforbundet gennemførte i december en undersøgelse blandt alle medlemmer i beskæftigelse. Mange tak for besvarelserne, det er rigtig vigtigt at have samlet dokumentation for, hvad der er vigtigt at få arbejdet med for at forbedre arbejdsvilkårene. 

Undersøgelsen giver nogle rigtigt gode indsigter i, hvad der betyder noget i dagligdagen i forhold til de vilkår, der reguleres ved overenskomstforhandlingerne. Svarene gav også indblik i rammevilkårene i jobbet som lærer og vejleder på de forskellige typer af arbejdspladser, hvor forbundets medlemmer er ansat. Desuden var der i undersøgelsen også kommentarer til Uddannelsesforbundets interne forhold.   

Svarene er blevet grupperet og gennemlæst i forhold til identifikation af:

  • Emner, der er relateret til overenskomstforhold
  • Arbejdsforhold, der relaterer sig til lovgivning og økonomiske vilkår
  • Emner, der er relateret til Uddannelsesforbundet internt 

Hovedbestyrelsen har drøftet de emner, der er relateret til overenskomstforhold, og de vil indgå i den videre proces frem mod udtagelse af krav til OK24. 

De problemstillinger, der relaterer sig til lovgivning og økonomiske vilkår, bliver løbende inddraget i forbundets påvirkningsarbejde med politikere og embedsmænd. På hovedbestyrelsesmødet i marts bliver de emner, der relaterer sig til Uddannelsesforbundet, drøftet.