Der har tidligere været rift om pengene i Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte lærere fra Uddannelsesforbundet, Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening kan søge om penge til efteruddannelse og kompetenceløft. Fonden fyldes op flere gange om året, og ofte har pengene været brugt et døgn efter, at der blev åbnet for en ny ansøgningsrunde.

Derfor ændrer man fra juni nu ansøgningsmetoden, så ansøgningerne bliver indsamlet over syv dage. Når puljen lukker, genererer ansøgningssystemet en tilfældig rækkefølge for, hvilke ansøgninger der bliver sagsbehandlet først.

Søg penge til både undervisning og ophold

Der kan som udgangspunkt søges om støtte til uddannelses- og kursusgebyr, materialer, transport og ophold. Der kan søges om støtte fra fonden, når du og din leder har indgået aftale om en konkret kompetenceudviklingsaktivitet.

Det er vigtigt, at lederen godkender medarbejderens ansøgning i den periode, hvor puljen er åben for ansøgninger. Det vil sige fra tirsdag den 6. juni 2023 kl. 10.00 til mandag den 12. juni 2023 kl. 23.59.

Fra puljen lukker, kan sagsbehandlingstiden være på op til to måneder, da kompetencefondens sekretariat kan have behov for at indhente flere oplysninger om din ansøgning. Derfor får du muligvis først besked om din ansøgning i sidste halvdel af august 2023.

Læs mere om Den Statslige Kompetencefond her