En mindre gruppe af Uddannelsesforbundets medlemmer, som er ansat på private uddannelsesinstitutioner, har sammen med resten af de ansatte på det private arbejdsmarked fået nye overenskomster. Urafstemningen er nu blevet offentliggjort.

Det er medlemmerne på A2B, AMU JUUL, Behandlingsskolerne, DEKRA, Hans Knudsen Instituttet og UCplus, der har stemt om de nye overenskomster. 81 procent stemte ja til de nye overenskomster. Stemmeprocenten var blandt Uddannelsesforbundets medlemmer på 69 procent.

I de fagforbund, der som Uddannelsesforbundet er med i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), havde 79 procent sat kryds ved ja.

- Jeg er naturligvis glad for, at det er lykkedes at lande et resultat, som også medlemmerne kunne godkende. Det har været en meget svær forhandlingssituation, fordi inflationen havde ædt så stor en del af reallønnen. Nu er hullet efter det seneste års inflation lappet, og forhåbentlig finder dansk økonomi nu et mere roligt leje, så vi lønmæssigt kan følge med igen, siger Hanne Pontoppidan, der er formand for Uddannelsesforbundet.

Det betyder, at overenskomsterne nu træder i kraft.

Du kan læse mere om ændringerne i de enkelte overenskomster på Uddannelsesforbundets område her.