- Det er virkeligt skuffende, at kredsen bag finansloven ikke har prioriteret erhvervsskolerne i de midler, der var til reel forhandling. Der mangler i dén grad penge til at sikre gode faglige miljøer for undervisningen, sikre lærerkvalifikationerne og købe nyere maskiner. Når vi skal have flere til at vælge en erhvervsuddannelse, er vi altså også nødt til at sikre, at der er kvalitet i uddannelserne – og  det koster,  siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Blandt andre har bestyrelsesformanden fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier udtalt til DR Nyheder i begyndelsen af april, at der er et akut behov for at få tilført 200-300 millioner kroner med finansloven i 2023 til skolerne.

- Mere end hver femte lærer på EUD og AMU er forsvundet, siden EUD-reformen trådte i kraft i 2016. Allerede i år har der været yderligere 54 fyringer af lærere i årets første kvartal. Samtidig mangler der moderne undervisningsmuligheder. Så der skal allerede i 2024 ske solide investeringer i erhvervsskolerne, hvis det skal være muligt at gøre dem attraktive, fortsætter hun.

FGU får lukket de værste huller

Hanne Pontoppidan er lettet over, at den endelige aftale om finansloven for 2023 tager højde for de puljer, der tidligere er blevet aftalt for FGU, TAMU, AMU og VUC blandt andet i efteråret 2022 før folketingsvalget i november.

- Det er en hjælp med de 170 millioner kroner, som fremover bliver tildelt FGU-institutionerne. Det kan være med til at give lidt arbejdsro her og nu. På FGU-området er der behov for fremadrettet at se på en anden fordelingsnøgle på økonomien mellem staten og kommunerne. Efter de turbulente første år er det også på tide for alvor at få udviklet en pædagogik for FGU, siger hun.

Behov for hjælp til VUC og AMU-centrene

Der er afsat en pulje på 10 millioner kroner i 2023 på finansloven til nødlidende VUC’er. Også AMU-centrene får tilført 10 millioner kroner ekstra.

- Jeg ser det som en form for nødhjælp. Men det sætter jo ikke gang i den udvikling på VUC og AMU, der er nødvendig, hvis kortuddannede i hele landet skal have mulighed for at få et reelt uddannelsestilbud, siger Uddannelsesforbundets formand.

Uddannelsesforbundet udarbejdede sammen med Danske VUC & HF og Gymnasieskolernes Lærerforening 14 anbefalinger til Christiansborg-politikerne og den tidligere S-regering i 2021. Her var blandt andet fokus på at afskaffe deltagerbetaling på AVU, hæve kvaliteten i ordblindeundervisningen og få ændret taxametrene på flere områder.