I tiden efter Covid19 og med krig i Ukraine ser situationen for dansk økonomi anderledes og mere udfordrende ud end for få måneder siden.

 Inflationen er stærkt stigende, men lønningerne følger ikke med. Dermed udhules reallønnen for lønmodtagerne på både det private og offentlige område. Samtidig går det dog godt økonomisk for mange virksomheder på det private område. Overskuddene stiger, men lønnen til de ansatte i virksomhederne følger ikke med. Denne situation vil også få betydning for lønudviklingen for de ansatte på de offentlige områder og dermed også for denne del af Uddannelsesforbundets medlemmer.

Denne uacceptable udvikling skal imødegås samlet og tydeligt af fagbevægelsen.

Presset på lønningerne bliver med sikkerhed temaet for de private OK-forhandlinger i 23 og de offentlige i 24. Skal fagbevægelsen lykkes med at sikre en fremtidig udvikling i reallønnen, kræver det enighed og fælles retning. OK18 viste, at vi med få krav, som alle organisationer var enige om, kunne presse arbejdsgiverne til væsentlige indrømmelser og nå et resultat, som medlemmerne kunne sige god for.

Uddannelsesforbundets går til overenskomstforhandlingerne i 23 og 24 med en tilgang om at arbejde for et tæt sammenhold i fagbevægelsen, som sikrer lønudviklingen både lokalt og centralt. Der skal søges enighed mellem organisationerne om at fremsætte få men tydelige overenskomstkrav. Der skal her være et helt særligt fokus på sikring og forbedring af medlemmernes realløn.  

 

Henvisning:
CFU – Status på udviklingen i reallønnen på det statslige område. 25. marts 2022.