Det forkætrede stempel ”ikke-uddannelsesparat” ryger på lossepladsen. Med en ny, bred aftale blandt kredsen bag folkeskoleforliget vil man nemlig lave et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem af elever.

Det betyder, at man ikke længere skal kunne vurdere, at en ung ikke er parat til uddannelse – men at der i stedet skal vurderes, hvilket uddannelsestilbud, den unge vil være parat til – eksempelvis også forberedende tilbud som FGU og STU.

“Det kan kun opleves som et nederlag at få at vide, at man ikke dur, og at man ikke er parat. Det er ikke motiverende for nogen som helst.ˮ

I Uddannelsesforbundet er formand, Hanne Pontoppidan, glad for at man smider stemplet ”ikke uddannelsesparat” ud.

- Det kan kun opleves som et nederlag at få at vide, at man ikke dur, og at man ikke er parat. Det er ikke motiverende for nogen som helst.

Kommunen bliver forpligtet

Hanne Pontoppidan forventer, at unge med aftalen for eksempel skal vurderes uddannelsesparate til en erhvervsuddannelse, til gymnasiet, til FGU eller til STU.

- Med disse nye uddannelsesparathedsvurderingerne giver man både en vurdering til de unge, men sådan set også til kommunen om, hvad den enkelte unge er klar til – og dermed forpligter vi indirekte også kommunerne på at tilbyde det bagefter.

Hun peger også på andre positive tiltag i aftalen, som eksempelvis at der indføres tidlig og systematisk opsporing af elever med risiko for ordblindhed.

Aftalen er indgået af Folkeskoleforligskredsen (S, V, DF, SF, RV, KF og LA) efter dialog med folkeskolens parter i Sammen om Skolen.