Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale, som rummer flere initiativer, der skal styrke indsatsen over for voksne ordblinde. Aftalen indeholder også en særlig indsats på erhvervsuddannelser og FGU. I Uddannelsesforbundet hilser man flere af initiativerne i den såkaldte ”Ordblindepakke III” meget velkommen.

Håndsrækning til underfinansieret indsats på FGU

I den aftale, som man har indgået, fremgår det, at man som en del af indsatsen på FGU blandt andet vil forøge en pulje til ordblindevenlige undervisningsmiljøer.

I Uddannelsesforbundet er formand, Hanne Pontoppidan, rigtig glad for, at man sætter fokus på ordblindeindsatsen på FGU:

- Vi har længe påpeget, at der er et langt større antal ordblinde end beregnet på FGU, og at man derfor har underfinansieret indsatsen betragteligt. Derfor er vi også glade for, at man nu afsætter flere penge, for de falder virkelig på et tørt sted, pointerer formanden.

Fokus på læsevejledning på EUD

Der er også lagt op til en særlig indsats på erhvervsuddannelserne i Ordblindepakke III. Her vil man lave en kortlægning af læsevejledernes arbejde i praksis for at styrke deres samarbejde med både underviser- og elevgrupper på erhvervsuddannelserne.

“Det, at man går ind og sætter fokus på hele ordblinde-problemstillingen på erhvervsuddannelserne, er et kæmpe skridt fremad.ˮ

Også dette initiativ møder ros i Uddannelsesforbundet:

- Det, at man går ind og sætter fokus på hele ordblinde-problemstillingen på erhvervsuddannelserne, er et kæmpe skridt fremad. Samarbejdet mellem læsevejlederne og elever og lærere er præcis det, der skal til, for at løfte de elever, som er udfordret af læsning, siger Hanne Pontoppidan og uddyber:

- Læsevejlederne har den faglige ekspertise til at hjælpe de grupper, som har behovet på erhvervsuddannelserne, og at forbedre indsatsen her, så den bliver endnu bedre, er alfa og omega, hvis man vil have flere igennem en erhvervsuddannelse, siger formanden.

“Ordblindheden forsvinder ikke i praktikken, hvor eleverne tilbringer størstedelen af deres tid. Derfor er det helt rigtigt set at sætte ind også dér.ˮ

Hun vender også tommelen op til, at man vil styrke samarbejdet med praktikstederne, så elever kan få både personlig og faglig støtte, når de er i praktik.

- Ordblindheden forsvinder ikke i praktikken, hvor eleverne tilbringer størstedelen af deres tid. Derfor er det helt rigtigt set at sætte ind også dér, pointerer Hanne Pontoppidan.

Nyeste viden skal leve i praksis

Et af aftalens øvrige initiativer er, at man vil etablere et nationalt videnscenter, hvor forskningsbaseret viden om, hvordan man kan styrke ordblindeindsatsen, skal formidles til undervisere og vejledere på diverse uddannelsesinstitutioner.

Også her er Uddannelsesforbundet positive.

- Vi er glade for, at man formidler forskningsbaseret viden til undervisere og vejledere, så man hele tiden får den bedste forskningsbaserede viden ud at leve i praksis. Det er jo der, den gør forskellen, roser Hanne Pontoppidan.

Ordblindeindsats for voksne ikke konkret nok

Selv om man i Uddannelsesforbundet er meget positiv over for mange af initiativerne i Ordblindepakke III, så vokser træerne ikke helt ind i himlen.

“Det er selvsagt meget positivt, at man vil øge fokus på voksne ordblinde. Det er et område, der i årevis har trængt til et løft, så vi vil følge sagen tæt og håber, det udmønter sig i gode, konkrete initiativer.ˮ

- Man vil styrke indsatsen for voksne ordblinde og mener, at man gør det med lovpakken. Det vil jeg heller ikke afvise – men der bliver snarere lagt op til dialog mellem arbejdsmarkedets parter end til konkrete initiativer, pointerer Hanne Pontoppidan.

Hun havde hellere set konkrete måltal for indsatsen. Men:

- Det er selvsagt meget positivt, at man vil øge fokus på voksne ordblinde. Det er et område, der i årevis har trængt til et løft, så vi vil følge sagen tæt og håber, det udmønter sig i gode, konkrete initiativer.