-Det er rigtig mange gode elementer i udspillet, som kan være med til at give den gruppe af både helt unge og folk over 25 år, der har svært ved at finde den rigtige vej til uddannelse, et godt rygstød. Samtidig tager udspillet også fat på de mere strukturelle og desværre kendte problemer, som vi i Danmark står over for – for eksempel at der er og i endnu højere grad bliver en stor efterspørgsel på faglærte og bedre digitale kompetencer i hele arbejdsstyrken.

Sådan siger formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, til den nye investeringsplan for uddannelse ”Et fremtidssikret uddannelsessystem – som løfter alle” fra Dansk Erhverv. Udspillet lægger op til at give store dele af uddannelsesområdet et stort økonomisk løft.

Blandt andet skal der årligt afsættes 1 milliard kroner til folkeskolen, hvor en del af pengene skal sikre, at folkeskolen i højere grad inddrager den virkelighed på arbejdsmarkedet, som børn og unge skal ud i senere. Det skulle gerne give de unge en større interesse for det faglærte område.

Desuden skal erhvervsuddannelserne have et kvalitetsløft og årligt tilføres 400 millioner kroner. FGU skal blive et stærkere tilbud ved, at der årligt tilføres 200 millioner kroner. Visionen er, at pengene skal bruges til blandt andet at styrke undervisningsmetoderne samt lærerne og ledernes kompetencer i den nye uddannelse og moderniserede lokaler og værksteder.

- Udspillet viser, at Dansk Erhverv har det lange lys på i forhold til, hvad vores fremtidig arbejdsstyrke skal kunne. Samtidig viser udspillets prioriteringer, at der også skal sættes spot på det uforløste potentiale for uddannelse, der er blandt både de unge og de over 24 år, som endnu ikke er i uddannelse. Det burde ikke være nødvendigt at beskære andre dele af uddannelsessektoren for at nå dette mål, for vi har vel det fælles mål at løfte hele uddannelsesområdet, siger Hanne Pontoppidan.