Efter at der for seks år siden blev indført et krav om 2 i karakter i dansk og matematik for optagelse på erhvervsuddannelser (EUD), er andelen af de unge, der ikke går i gang med en ungdomsuddannelse umiddelbart efter grundskolen, steget til omkring 25 procent fra tidligere 15 procent. Og de unge, som ikke kommer ind på en EUD, ryger samtidig i højere grad ud af uddannelsessystemet og er svære at få tilbage igen senere.

Det viser et notat fra tænketanken DEA.

EUD kan rykke ved unges selvopfattelse

Og det er lige præcis den udvikling, som Uddannelsesforbundet havde forudset og advaret mod, da man indførte karakterkravet til EUD.

- Der er ingen tvivl om, at det er lettere at gennemføre en uddannelse, hvis man er god til dansk og matematik. Men vi har bare set så mange unge, der har fået flotte svendebreve, selv om de ikke havde karaktererne i orden, da de startede på EUD, og som netop har fået ændret deres selvopfattelse via EUD, påpeger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

- Vi frygtede og advarede mod, at karakterkravet ville betyde, at unge ikke kunne komme ind på en ungdomsuddannelse uden optagelsessamtale, medmindre de havde karaktererne i orden. Og for den ungegruppe med de dårligste karakterer var det vores bekymring, at alternativet ikke var mere skolegang, men fravalg af uddannelse. Og det er der jo desværre rigtig meget, der tyder på, vi fik ret i, uddyber hun.

Kommuner skal visitere flere til FGU

Adgangskravet trådte i kraft i 2015 som en del af en større reform af erhvervsuddannelserne. Siden har man fra politisk side oprettet den forberedende grunduddannelse (FGU), blandt andet med det formål at FGU-institutionerne skal samle netop den gruppe af unge op.

Men FGU er stadig et nyt tilbud, og det er endnu ikke i tilstrækkelig grad lykkes, påpeger Uddannelsesforbundet.

- Kommunerne skal være super opmærksomme på at få fat i alle unge i denne ungegruppe og få dem givet en opfattelse af FGU som et nyttigt og meget anderledes tilbud, der kan være springbrættet til både at komme ind på EUD, men faktisk også at give en lettere vej gennem EUD. Vi skal simpelthen ikke have unge, der afvises i deres uddannelsesforløb og på den måde falder helt ud af uddannelsessystemet, fastslår Hanne Pontoppidan.

Læs mere

Læs DEA's notat