295 millioner kroner. Så mange penge er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om at sætte af, så man kan håndtere en række af de faglige og trivselsmæssige udfordringer hos elever og kursister i grundskole og på ungdoms- og voksenuddannelse efter en lang periode med nedlukning.

Pengene er et supplement til de 600 millioner kroner, som med en anden aftale blev afsat tidligere på året.

I den nye aftale afsætter man specifikt 121,9 millioner korner til uddannelsesforlængelser og initiativer på erhvervsskolerne samt 40,8 millioner kroner til uddannelsesforlængelser på FGU.

“Vi er så glade for, at der nu er økonomi til at forlænge forløbene på erhvervsuddannelserne og på FGU for de unge, der har behov for det på grund af corona-perioden.ˮ

Det glæder Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan:

- Vi er så glade for, at der nu er økonomi til at forlænge forløbene på erhvervsuddannelserne og på FGU for de unge, der har behov for det på grund af corona-perioden, siger hun.

Formand: Nogle har brug for længere tid

De i alt 163 millioner kroner, som bliver afsat til erhvervsuddannelserne og FGU, er en god start, mener Hanne Pontoppidan.

Men, pointerer hun, man skal være opmærksom på, at nogle unge vil have behov for længere tid, end der er lagt op til.

- Der vil stadig være nogle unge, der får behov for at gentage et helt forløb – desværre. Og det må man også fremadrettet have blik for, pointerer hun.

“Der vil stadig være unge, der får behov for at gentage et helt forløb - desværre. Og det må man også fremadrettet have blik for.ˮ

Forlængelse og ekstra uddannelsesstart

På FGU afsætter aftalen konkret 40,8 millioner kroner til at forlænge elever, der ikke kan nå i mål inden for uddannelsens normale loft på to år.

På erhvervsuddannelserne giver aftalepartierne mulighed for, at der året ud kan gives op til én supplerende undervisningsuge på hovedforløbene.

Man suspenderer også reglen om antal forsøg på grundforløbets anden del for elever, som har påbegyndt tredje GF2-forløb i 1. halvår 2021, så der altså gives mulighed for en ekstra uddannelsesstart for dem, som allerede er startet tre gange på et grundforløb.

Aftalepartierne afsætter penge til, at elever, der har været ramt af nedlukningen og derfor ikke kan nå målene i deres uddannelsesplan, finansieres fuldt statsligt. I aftalen står, at udgangspunktet er en forlængelse på op til maksimalt otte uger.

Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, er glad for, at man på FGU forlænger den periode, man kan gå der på taxameteret.

- Det er efter vores mening den løsning, der vil sikre, at det er de unges behov, der styrer, og den model, vi har anbefalet, siger hun.