Artiklen er opdateret 16. februar kl.17

Natten mellem den 14. og 15. februar indgik Forhandlingsfællesskabet en ny generel overenskomstaftale på vegne af omkring 500.000 medarbejdere med de kommunale arbejdsgivere i KL.

Tirsdag den 16. februar blev de særlige forhandlinger, der skal supplere den generelle aftale, men som eller udelukkende vedrører lærer- og vejlederområdet, afsluttet. Blandt Uddannelsesforbundets medlemmer bliver underviserne på kommunale sprogcentre, ungdomsskolelærerne og medlemmerne af Sektionen for vejledere og konsulenter på det offentlige beskæftigelsesområde berørt af den nye aftale. 

Bliver overenskomstresultatet godkendt ved urafstemning blandt medlemmerne, vil det træde i kraft 1. april i år og gælder tre år frem.

Højere generelle lønstigninger – ingen seniorforbedringer
Den genelle aftale indeholder blandt andet:

  • Generelle lønstigninger på 5,02 procent, som sikrer en reallønsstigning
  • Reguleringsordningen fortsætter, så der er sammenhæng med lønudviklingen på det private arbejdsmarked
  • Lønopfyldning ved sorgorlov
  • Særlige lønpuljer til lavtløns- og ligelønsprojekter 

Formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, siger efter forhandlingerne:

- Det har også på det kommunale område været en hård omgang at komme i mål med et resultat. Men det lykkedes, og resultatet byder på højere lønstigninger end i staten til alle medarbejdere i kommunerne.

- Derudover er der afsat penge til fordeling mellem de lavtlønnede områder og desuden en rekrutteringspulje til især SOSU-området. Til gengæld har vi ikke fået nogen forbedringer for tillidsrepræsentanterne eller yderligere forbedringer af seniorordningerne – begge dele blev forhandlet ind i den statslige aftale først i februar, fortsætter formanden. 

Særlige resultater for Uddannelsesforbundet
Ved de såkaldte organisationsforhandlinger, der særligt vedrører Uddannelsesforbundets medlemmer, er det blandt andet blevet aftalt:

  • Udover de generelle lønstigninger hæves sprogcentertillægget pr. 1. april 2022 med 300 kroner årligt fra 10.300 til 10.600 kroner i årligt grundbeløb.  Så sprogcentertillægget bliver på 15.142 kroner pr. år i nutidskroner.
  • Udover de generelle lønstigninger hæves vejledertillægget til jobkonsulenter, arbejdsmarkedskonsulenter m.fl. pr. 1. april 2022 med 900 kroner. årligt fra 7.000 til 7.900 kroner i årligt grundbeløb. Så vejledertillægget bliver på 11.285 kr. pr. år i nutidskroner.
  • Udover de generelle lønstigninger hæves ungdomsskoletillægget pr. 1. april 2022 med 300 kroner årligt fra 11.800 til 12.100 kroner i årligt grundbeløb. Så ungdomsskoletillægget bliver på 17.285 kr. pr. år i nutidskroner.   
  • Projekt om kompetenceudvikling, hvor der indhentes viden om behov og muligheder for videre- og efteruddannelse for at styrke relevante kompetencer hos lærerne.
  • Fra 1. april 2022 forbedres gruppelivsaftalen med forhøjelse af dækning ved kritisk sygdom fra 125.000 til 150.000 kroner og forhøjelse af aldersgrænsen for børnesum fra 21 til 24 år.
  • Fra 1. april 2022 forøges frit valg mellem lønudbetaling og pensionsindbetaling med 0,55 procentpoint fra 0,83 procent til 1,38 procent. 

- Det samlede resultat tager Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse i den kommende tid stilling og giver en stemmeanbefaling til medlemmerne, siger Hanne Pontoppidan.  

Urafstemning når alle forhandlinger er på plads
Når alle organisationsforhandlinger er afsluttet, sendes de nye overenskomster til urafstemning blandt medlemmerne. Det forventes at blive slut februar eller marts.

 Hold dig opdateret om OK21