Uddannelsesforbundet er orienteret om, at den private arbejdsgiversammenslutning FOAS har opløst sig selv. FOAS har bestået af oplysningsforbund, herunder AOF, daghøjskoler og indtil for nylig også Lærdansk.

Uddannelsesforbundet har to overenskomster med FOAS, som dækker dels sprogcenterområdet og dels det almene område.

Selv om FOAS nu er opløst, er det vigtigt at understrege, at overenskomsterne fortsat gælder. Det betyder, at hvis du er ansat under en af overenskomsterne, så har du stadig den samme løn, de samme arbejdstidsvilkår og i øvrigt helt de samme vilkår, som du hidtil har haft.

I forbindelse med FOAS’ opløsning, har Uddannelsesforbundet også fået oplyst, at en række af de hidtidige FOAS-medlemsvirksomheder nu har meldt sig ind i Dansk Erhverv. FOAS-overenskomsterne skulle under alle omstændigheder genforhandles nu med virkning fra 1. april 2021. Det betyder, at Uddannelsesforbundet og LC (Lærernes Centralorganisation) skal forhandle overenskomstfornyelserne med Dansk Erhverv i stedet for med FOAS.

Disse forhandlinger er ved at gå i gang, men indtil der er aftalt en ny overenskomst, så gælder de nuværende FOAS-overenskomster fortsat.