I den finanslovsaftale, som blev præsenteret mandag, var der millionbeløb til både FGU og VUC.

Den forberedende grunduddannelse (FGU), som siden sin opstart i 2019 har stået med store økonomiske problemer, får nu penge.

Aftalepartierne er enige om, at de stadigt nye institutioner skal have bedre betingelser. Derfor vil man afsætte 75 millioner kroner årligt i 2022 og 2023 til støtte af undervisningsformål på FGU-institutionerne.

“Vi er glade for, at man nu afsætter flere penge til FGU. Det er et signal om, at politikerne har forstået, at det simpelthen ikke er muligt at leve op til lovgivningen og de politiske ambitioner med den økonomi, de fik med sig fra start.ˮ

Det glæder Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan:

- Vi er glade for, at man nu afsætter flere penge til FGU. Det er et signal om, at politikerne har forstået, at det simpelthen ikke er muligt at leve op til lovgivningen og de politiske ambitioner med den økonomi, de fik med sig fra start, lyder det fra formanden.

Hun håber, at pengene kommer ud på skolerne via forhøjelse af taksterne.

“Det er godt, at der nu er kommet hul på bylden. Men man skal selvfølgelig følge op med at komme til bunds i FGU-økonomien, så skolerne får retvisende, varige takster.ˮ

Hun vurderer umiddelbart, at de to gange 75 millioner kroner er for lidt til, at FGU bliver den uddannelse, den var planlagt som, men:

- Det er godt, at der nu er kommet hul på bylden. Men man skal selvfølgelig følge op med at komme til bunds i FGU-økonomien, så skolerne får retvisende, varige takster.

Vigtige penge til VUC

Også de almene voksenuddannelser, som blandt andet udbydes af voksenuddannelsescentrene (VUC), får penge med sig i finansloven for 2022.

Aftalepartierne er enige om at give de almene voksenuddannelser – hf-enkeltfag, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) – et taxameterløft svarende til ”løftet til de gymnasiale fuldtidsuddannelser, der blev aftalt med Aftale om finansloven for 2021”.

Det betyder helt konkret, at der afsættes 37 millioner kroner årligt i 2022-2024 til løftet af de almene voksenuddannelser parallelt med løftet af de gymnasiale fuldtidsuddannelser.

Også her glæder Hanne Pontoppidan sig over, at politikerne har set alvoren.

Det er rigtigt godt, at der er fundet penge til takstforhøjelser, og at politikerne har set den alvorlige situation, VUC står i, og at der er akut brug for de penge, siger Hanne Pontoppidan.

“Det er rigtigt godt, at der er fundet penge til takstforhøjelser, og at politikerne har set den alvorlige situation, VUC står i, og at der er akut brug for de penge.ˮ

Formanden har dog også her en bekymring for, om pengene rækker langt nok.

- Ligesom på FGU-området er det her formentlig ikke tilstrækkeligt i forhold til den aktuelle, alvorlige økonomiske situation. Nu må vi regne på det, fastslår hun.