I forlængelse af at FOAS har nedlagt sig selv, er de tidligere FOAS-overenskomster overgået til at være et overenskomstforhold mellem LC og den enkelte institution, hvor medlemmer af Uddannelsesforbundet er ansat. De fleste af de tidligere FOAS-enheder, men ikke alle, har indmeldt sig i Dansk Erhverv (DE) som enkeltvirksomheder, og der foregår i denne tid forhandlinger i regi af DE om en fornyelse af disse overenskomster. Det er endnu uvist, hvordan overenskomstkonstruktionen bliver, og derfor er det også uvist, hvad der kommer til at ske med Uddannelsesfonden. 

I den situation er det besluttet, at der ikke for nuværende vil blive opkrævet de 0,6 procent af lønsummen, som den enkelte skole i henhold til overenskomsten er forpligtet til at indbetale senest 30. april. De 0,6 % og overvejelser om en eventuel fremtidig fond er naturligvis en del af overenskomstforhandlingerne. 

Ansøgningsfrist om støtte fra fonden er fortsat 1. maj

Der sker normalt uddeling af midler i maj og oktober måned. Da der som nævnt foreløbigt ikke sker opkrævning, er der ikke mange frie midler i fonden. De midler, der er, vil imidlertid blive uddelt i maj måned, såfremt der er ansøgninger til dem. Så husk, at der er frist for ansøgninger 1. maj.