Uddannelses- og Forskningsstyrelsen arrangerer i lighed med tidligere år et seminar om international mobilitet. På grund af COVID-19 er det besluttet, at seminaret i år afvikles over blot en enkelt dag. Men stadig med et fyldigt program.

På seminaret vil der blandt andet være oplæg og snak om inklusion i det nye Erasmus+ program, erfaringer med PIU i en Corona-tid, ECVET og læringsmålsbeskrivelser, værdien af konsortiesamarbejde blandt erhvervsskoler og mobilitet i Norden.

Derudover kan deltagerne få lejlighed til at høre to erhvervsskolelederes bud på, hvorfor en strategisk tilgang til internationalt samarbejde er vigtig, og der vil være oplæg om Erasmus+ mobilitet for elever på HTX, og om partnerskabsprojekter inden for erhvervsuddannelse i Erasmus+ KA2 og KA3.  

Seminaret finder sted fra mandag den 23. november kl. 09.30 (morgenmad fra kl. 08.30) til kl. 16.30 på Park Hotel, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.

Der er begrænset deltagerantal, så det kan være en fordel at tilmelde sig hurtigt på Tilmeldingsfrist er den 2. november.

Læs mere og tilmeld dig her