Fra 1. januar 2021 er det ikke alene resultatet af ordblindetesten, der afgør om en person har ret til OBU eller ej. Der skal i nogle tilfælde også ses på hvilke andre støttetilbud, som person får eller har fået, når en underviser skal vurdere om OBU kan sættes i gang.

I dag opdeles testresultaterne i rød, gul og grøn ud fra, hvordan testpersonen klarer sig. Kun de personer, der får et rødt testresultat kan visiteres direkte til OBU. Fra nytår vil gule scoretest i særlige tilfælde også kunne give adgang til OBU, hvis supplerende tests og vurderinger understøtter dette. Nogle af dem, der kan få nye muligheder for OBU er personer, der er også er testet til det socialpædagogiske støtteområde(SPS). 

Læs mere om den nye målgruppe her

Læs mere om den politiske aftale bag beslutningen