Fra 1. september 2020 bliver ferietillægget udbetalt i to rater, mens det i dag udbetales i en – typisk i forbindelse med maj-lønnen.

Ferietillægget er efter ferieloven en procent af lønnen i optjeningsperioden, men der er mange grupper, som i deres overenskomst har aftalt et større ferietillæg.

  • I den statslige ferieaftale er ferietillægget på 1,5 procent.
  • I den regionale og den kommunale ferieaftale er ferietillægget 1,95 procent.
Dele af dit ferietillæg vil blive indfrosset

Ferietillæg, der er på en procent eller mere, får du udbetalt, når din ferie begynder. I de fleste tilfælde udbetales ferietillægget som et samlet beløb i begyndelsen af ferieåret, der starter den 1. maj 2020.

Det vil sige, at hvis du har optjent dit tillæg i perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, får du det udbetalt, som du plejer.

Det nye gælder for tillæg, du har optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Her vil en procent indefryses sammen med de øvrige feriemidler. Der indefryses i alt 12,5 procent.

Ferietillæg udover den ene procent, som er aftalt ved kollektiv overenskomst, og som er optjent fra 1. september 2019 til 31. december 2019, får du udbetalt i slutningen af april 2020.

Udbetaling af ferietillæg efter ikrafttrædelse af ny ferielov

Når den nye ferielov træder i kraft 1. september, kan din arbejdsgiver enten udbetale ferietillægget samtidigt med, at du afholder ferien eller to gange årligt – første gang i 2021.

  • Første del betales med maj-lønnen og vedrører optjeningsperioden september til maj.
  • Anden del betales med august-lønnen og vedrører optjeningsperioden juni til august.