Opdateret den 22.maj

Fra 27. maj behøver der ikke længere at være en skærm imellem kursister og undervisere på en række uddannelsessteder som VUC, daghøjskoler, sprogcentre og aftenskoler. Hvis de sundhedsmæssige retningslinjer, som gælder i corona-tiden, er overholdt, kan undervisningen igen foregå fysisk på uddannelsesstederne fra næste onsdag.

De politiske forhandlinger mellem Folketingets partier, der blev afsluttet op til Kr. Himmelfartsdag, har nemlig rykket åbningen af alle uddannelsessteder, der hører under Børne- og Undervisningsministeriet ressortområde frem fra 8. juni til 27. maj. Desuden åbner sprogcentre, lige som vejledere, som er ansat i kommunerne på Fyn og i Jylland, igen skal møde op på arbejdspladsen.

Nye åbninger på AMU og EUD

Værkstedsundervisningen på EUD begyndte den 18. maj.  Den seneste aftale sikrer, at også den almene og den teoretiske undervisning på EUD, HHX og EUX kan rykke tilbage i klasselokalerne fra den 27. maj. Desuden kan aftalen få betydning for AMU-centrene, som kan komme i spil i forhold til at udbyde betydeligt flere kurser og uddannelsesforløb end nu.

Forskel på Øst- og Vestdanmark

Da smittetrykket er lavere i Vestdanmark end i Østdanmark, har de politiske partier, der har indgået aftalen, valgt også at lade offentlige ansatte på Fyn og i Jylland rykke tilbage til arbejdspladserne. Deres kolleger i Østdanmark skal fortsat arbejde fra hjemmekontoret eller spisebordet. Derfor skal vejledere på for eksempel jobcentre og KIU(de kommunale ungevejledningsenheden) møde fysisk på arbejdspladsen, hvis arbejdspladsen ligger på Fyn eller i Jylland. Blandt Uddannelsesforbundets medlemmer er det derfor stort set kun kommunalt ansatte vejledere i Østdanmark, der fortsat skal arbejde hjemme efter 27. maj. 

Konkretiseringer og detaljer arbejdes på plads

I forbindelse med genåbningen efter corona-krisen er der på undervisningsområdet nedsat en række sektorpartnerskaber, der skal tilpasse de politiske aftaler til den konkrete situation på ungdomsuddannelserne og voksenuddannelsestilbuddene. Her deltager Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan sammen med blandt andet skoleforeninger og Undervisningsministeriet. Sektorpartnerskaberne mødes i løbet af de kommende dage for at konkretisere den seneste politiske aftale.

Læs mere

Uddannelsesforbundets hjemmeside opdateres løbende med nyt om arbejdsvilkår og undervisning under corona-krisen.

Nyt om coronavirus