Der er brug for mere tid i forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale for kommunalt ansatte lærere. Egentligt skulle aftalen være forhandlet på plads senest søndag den 24. maj, men nu forventer parterne at forhandle ud over den dato. Der er ikke kommet en egentlig ny slutdato, men Anders Bondo Christensen, der er formand for LC, og dermed chefforhandler for både DLF og Uddannelsesforbundets medlemmer, er indstillet på at forlænge forhandlingerne frem mod sommerferien.

-Det er svært det her. Men det er også noget nyt, vi bevæger os ud i. Der findes ikke tidligere overenskomster, der bygger på et samarbejdsspor, og derfor ved jeg, at det også har skabt bekymringer blandt lærerne. For mig er det helt afgørende, at det her samarbejdsspor har en reel værdi for lærerne. Vi er heldigvis enige om, at det ikke er en deadline, der skal forhindre os i at nå en aftale. Og derfor skubber vi den nu og gør alt, hvad vi kan for at nå i mål. Men det er svært, siger Anders Bondo Christensen.

Lønmodtagerne vil udskyde OK-forhandinger

Overvejer at udskyde offentlige OK-forhandlinger til 2022

Forhandlinger udspringer af OK18
Arbejdstidsforhandlinger er en del af den aftale, parterne indgik ved overenskomstforliget i 2018. Her blev det aftalt, at LC og KL skulle bruge tiden frem til de næste overenskomstforhandlinger i 2021 til at opnå en arbejdstidsaftale, der kan erstatte den lovgivning, som siden lærerlockouten i 2013 har fastsat rammerne for lærernes arbejdstid.

De nuværende forhandlinger omhandler kun de kommunalt ansatte lærere. På det statslige overenskomstområde blev det i 2018 aftalt, at en ny arbejdstidsaftale på det kommunale område kan få en afsmittende effekt på det statslige overenskomstområde, som blandt andet omfatter lærere på for eksempel erhvervsskoler, VUC og FGU.

Medlems-afstemning efter aftale
Hvis LC og KL når frem til en ny arbejdstidsaftale, skal aftalen til urafstemning blandt både DLF’s medlemmer og de kommunalt ansatte medlemmer af Uddannelsesforbundet. Først derefter vil en ny arbejdstidsaftale være endelig vedtaget.