I Uddannelsesforbundet har vi iværksat en undersøgelse om Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (PD) og kompetenceløftet på 10 ECTS-points. Vi har spurgt tillidsrepræsentanterne på en række erhvervsuddannelser om lærernes rammer og vilkår for deltagelse i uddannelsen. Og vi har også interviewet flere af de undervisere på professionshøjskolerne, som underviser vores lærere på PD og i kompetenceløftet.

Hvad var udfordringerne?

Men nu er vi kommet til det allervigtigste. Nemlig at tale med vores EUD- og EUX-kolleger, som på egen krop og sjæl har prøvet, mærket og gennemført disse obligatoriske pædagogisk-didaktiske uddannelser. Både gode og dårlige erfaringer og oplevelser er vigtige.

Vi vil for eksempel gerne vide, om du synes, at uddannelsen var tilrettelagt hensigtsmæssigt, og om du som lærer fik den fornødne tid? Om der var noget som særligt brændte på? Om skolen støttede undervejs? Anvendes erfaringerne og læringen efter uddannelsens afslutning?

Vi kommer ud på 3-4 skoler

Gruppeinterviewene vil blive gennemført af to konsulenter fra Uddannelsesforbundet: Gry Søegaard og Søren Hoppe Christensen. Og vi forsøger at samle et bredt udsnit af lærere fra både små og store skoler, storbyskoler og provinsskoler samt fusionerede skoler og monoskoler. Vi vil tilstræbe at samle de deltagende lærere 3-4 forskellige skoler i landet, således at transporttid og -afstand bliver overkommelig.

Ved tilrettelæggelsen af gruppeinterviewene tager vi naturligvis hensyn til EUD- og EUX-lærernes kalendere, således at de ikke kommer i konflikt med planlagt undervisning.

Sådan kan du deltage

En stor og repræsentativ lærerdeltagelse i disse gruppeinterviews vil være altafgørende for undersøgelsens værdi. Det vil derfor glæde os, at så mange EUD- og EUX-lærere som muligt melder sig.

Alle interesserede EUD- og EUX-lærere må meget gerne melde tilbage med angivelse af navn og mailadresse på nedenstående mailadresse:

Vi ønsker hjælp af EUD/EUX-lærere, der har gennemført Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (PD) eller deltaget i kompetenceløftet på 10 ECTS-points. Gruppeinterviewene vil blive afholdt i løbet af marts 2020.

Skriv en mail til konsulent Søren Hoppe Christensen på shc@uddannelsesforbundet.dk, hvis du er interesseret i at deltage.