Når forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale på det kommunale område starter 5. marts, har forhandlerne fra Uddannelsesforbundet og Lærerens Centralorganisation (LC) ønskerne fra ungdomsskolerne og de kommunale sprogcentre med i tasken.

En række tillidsrepræsentanter på de to områder har nemlig givet deres meldinger til forhandlerne, når de skal forsøge at nå en aftale om en central arbejdstidsaftale.

- Vi skal have landet en aftale, der sikrer de bedst mulige betingelser for at lave god undervisning og gode arbejdspladser for de ansatte. Og der har tillidsrepræsentanterne peget på de fire temaer, der er de allermest centrale at få indgået gode løsninger på i en kommende aftale, fastslår Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Beskyttelse af tiden til forberedelse
Der skal være en gennemsigtig og tydelig fordeling mellem lærernes opgaver. Forberedelsestiden skal være tilstrækkelig, så læreren kan levere den forventede kvalitet i undervisningen. Forberedelsen skal være ”indhegnet”, så tiden ikke kan anvendes til løsninger af alle andre opgaver. Den planlagte og forventede ressource til forberedelse skal være kendt af tillidsrepræsentanten og den enkelte lærer og sikre et professionelt, pædagogisk råderum.

Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet
Arbejdstiden skal tilrettelægges fleksibelt, så lærerne sikres et professionelt råderum, hvor for eksempel tid til planlægning og forberedelse kan placeres hensigtsmæssigt i forhold til selve undervisningsopgaverne.    

Planlægningsbestemmelser er nødvendige
Der skal være forpligtende planlægningsbestemmelser, særligt hvor undervisning sker både dag, aften og i weekender. Lærerne skal kende deres arbejdstid i god tid, og arbejdsplaner må kun afviges i særtilfælde og ikke som en almindelighed.

Tillidsfolk skal spille en helt central rolle
Uddannelsesforbundet skal arbejde for, at tillidsrepræsentanterne sikres en helt central rolle som forhandler af arbejdstid. Der skal være aftalte regler for det lokale partsforhold og aftalte fællesforpligtelser i forhold til samarbejdet og indgåelsen af aftaler om lærernes arbejdstid. En arbejdstidsaftale skal både centralt og lokalt være kollektiv.

Lærerkommissionen blev nedsat som en del af forliget på det kommunale område ved overenskomstforhandlingerne i 2018. Her blev det aftalt, at kommissionens anbefalinger skal bruges til forhandlinger om en ny central arbejdstidsaftale for lærerne på kommunale skoler – herunder kommunale sprogcentre og ungdomsskoler.

Der er lagt op til, at der kan indgås en arbejdstidsaftale for statsansatte lærere, som tager udgangspunkt i den forventede kommunale arbejdstidsaftale, når der igen skal forhandles nye overenskomster i 2021.

- Uddannelsesforbundet har selvfølgelig øje for, at også de statsligt ansatte lærere på EUD, AMU, VUC og FGU igen får en arbejdstidsaftale, der kan erstatte Lov 409, siger Hanne Pontoppidan.