En række myndigheder har i et samarbejdet lanceret en ny portal under navnet www.ordblindhed.dk

Ordblindhed.dk formidler viden om tilbud og støtte for børn, unge og voksne med ordblindhed, og det er blandt andet stedet, hvor fagfolk og virksomheder kan finde eller blive henvist til information om lovgivning, støttemuligheder, ordblindeundervisning med videre for folk med ordblindhed.

For dig som lærer eller vejleder

På portalen kan du som underviser, vejleder og ordblinde kursister via tekst og film få overblik over ordblindetesten, ordblindeundervisning og andre muligheder for støtte på uddannelse og i job.

Derudover kan du som underviser og vejleder læse om, hvordan du bedst rådgiver borgere med ordblindhed; og du kan få inspiration til at skabe ordblindevenlige læringsmiljøer, for eksempel gennem en række småfilm der fortæller om gode erfaringer med forskellige metoder rundt om i landet.

Udviklingen af ordblindhed.dk er sket i et samarbejde mellem Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder), Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Læs mere

www.ordblindhed.dk