Hver anden kursist vil droppe ud, hvis de får for langt til deres uddannelse på VUC. Det viser en rundspørge, som Politiken har foretaget blandt kursisterne på 11 lukningstruede afdelinger. Og det vækker bekymring, da det netop er i yderområderne, at uddannelsesniveauet er lavest.

Ifølge formanden for foreningen Danske HF & VUC, Pernille Brøndum, er lang transporttid netop en af årsagerne til, at mange vil falde fra, hvis de lokale skoler lukker:

”Mere end tre kvarter til skolen gør, at mange af de svageste ikke gennemfører. En fjerdedel af vores kursister har børn, og en del af dem er enlige forsørgere. Gruppen er i forvejen hårdt ramt på uddannelsesområdet”, siger hun til Politiken.

Barske løjer

Uddannelsesforbundet har gjort opmærksom på disse konsekvenser ved flere lejligheder. Blandt andet på en høring i marts, som Gymnasieskolernes Lærerforening, GL, og Uddannelsesforbundet havde arrangeret med politikere. Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet, understreger, at VUC løser en enorm værdifuld samfundsmæssig opgave og kalder de nye tal i Politiken for ”barske løjer”:

- Vi har en samfundsmæssig forpligtelse til at undgå den situation. Derfor skal vi sikre, at borgerne har mulighed for gratis almen uddannelse i lokalområdet, og derfor er det dybt alvorligt, når VUC-afdelinger er i fare for at måtte lukke, siger hun og tilføjer, at det kræver meget bedre almene kvalifikationer i dag end for bare få år siden at begå sig på arbejdsmarkedet og i samfundet:

- Hvis man er kortuddannet, er der derfor en reel fare for, at man bliver hægtet af i svinget – det vil sige bliver arbejdsløs eller sat uden for indflydelse på samfundsudviklingen eller kontrollen med sit egen tilværelse, siger hun.

Nødvendigt med flere tiltag

Der er flere grunde til, at så mange lokale VUC-afdelinger er i fare for at lukke ned. Det skyldes blandt andet omprioriteringsbidraget, men også, at der nu er et andet tilbud til de under 25-årige. De befinder sig nu på den forberedende grunduddannelse, FGU’en.

I sommer drejede otte HF- og VUC-afdelinger i yderområder nøglen om. Yderligere 13 afdelinger blev vurderet lukningstruede af Danske HF og VUC i april, og i sidste uge blev fire afdelinger mere føjet til den liste. Og selv om Socialdemokratiet vil fjerne omprioriteringsbidraget, er det ikke nok til at sikre VUC’ernes overlevelse:

”Det er nødvendigt med flere tiltag, hvis man vil have et landsdækkende tilbud på VUC-området”, siger rektor på VUC Vest, Frants Regel til avisen.

Heller ikke den pulje, som Socialdemokratiet foreslog i valgkampen på 50 millioner til de 13 afdelinger, der var vurderet lukningstruede på det tidspunkt, er tilstrækkeligt, mener Lene Yding, rektor på HF & VUC Nord. Hun vurderer, at den kan give ”et kort pusterum”, men bestemt ikke løse problemet, siger hun til Politiken.