I Uddannelsesforbundet ved vi, at danskuddannelse er afgørende for, hvordan udlændinge klarer sig i Danmark. Derfor vil vi gerne måle, hvordan kvaliteten af undervisningen har det.

Derfor er Uddannelsesforbundet på vej med en spørgeskemaundersøgelse til alle sine medlemmer i sektionen for dansk som andetsprog.

Undersøgelsen bliver sendt ud i slutningen af september og starten af oktober. Forbundet håber, at rigtig mange af medlemmerne på landets sprogcentre vil hjælpe os med at besvare spørgeskemaet. 

Formålet med undersøgelsen er at få synliggjort og dokumenteret, hvordan underviserne oplever deres muligheder for at levere kvalitet i undervisningen.

Brug for dokumentation

Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, håber, at hun med afsæt i undersøgelsen kan være med til at sætte fokus på danskuddannelserne og deres vilkår, men understreger at det er afgørende, at rigtig mange deltager i undersøgelse, så dokumentationen af forholdene på landets sprogskoler – og temperaturmålingen på kvaliteten – bliver så dækkende som muligt.

“Vi har brug for at kunne dokumentere, hvordan lærerne i det hele taget oplever deres muligheder for at levere kerneydelsen: undervisning af høj kvalitetˮ

- Vi oplever, at danskuddannelserne på flere områder har været udsat for store forandringer, som har skabt anderledes vilkår for lærerne og deres mulighed for at undervise. Men for at kunne sætte fokus på danskuddannelserne og undervisningen dér har vi brug for at kunne dokumentere, om forandringerne har påvirket undervisningen, og hvordan lærerne i det hele taget oplever deres muligheder for at levere kerneydelsen: undervisning af høj kvalitet, siger Hanne Pontoppidan.

Undersøgelsen gennemføres ved hjælp af et elektronisk spørgeskema. Alle svar er anonyme, og undersøgelsen gennemføres i systemet SurveyXact fra Rambøll. Invitationen til undersøgelsen vil dermed komme fra en mailadresse, som slutter på mail.survey-xact.dk.

SurveyXact er et af markedets sikreste værktøjer, og det bruges også af blandt andet Datatilsynet.