Voldgiftssagen om den betalte spisepause er blevet udskudt. Den var berammet til starten af oktober 2019. Men nu er lønmodtagersidens bedste bud på et nyt forhandlingstidspunkt slutningen af januar 2020.

- Vi er rigtig ærgerlige over, at det har været nødvendigt at udsætte sagen. Medlemmerne har ventet længe på en afgørelse, og de har i den grad behov for snart at få den betalte spisepause, som de blev stillet i udsigt med OK18, siger Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.

Spillede hovedrolle ved OK18

Fastholdelse af retten til betalt spisepause var et af kernepunkterne, da der blev forhandlet offentlige overenskomster (OK18) sidste forår. Derfor blev den skrevet ind i overenskomsten.

Men på seks skoler og uddannelsesinstitutioner havde ledelserne allerede afskaffet den betalte spisepause forud for forhandlingerne, og ledelserne ønskede ikke at genindføre den.

Siden har arbejdsgiversiden og lønmodtagerorganisationerne været uenige om, hvordan aftalen i de statsansattes overenskomst skal fortolkes. Og derfor skulle en såkaldt faglig voldgift afgøre sagen. Men tidsplanen er altså skredet.

Omfattende forberedelser

Det var de statslige ansattes forhandlingsorganisation, CFU, som af arbejdsgiversiden, Moderniseringsstyrelsen, krævede, at en faglig voldgift skulle udlægge forligsteksten om retten til betalt spisepause. Det skete, efter at CFU i flere måneder havde mødtes med Moderniseringsstyrelsen for at få præciseret, at alle statsansatte har ret til en betalt spisepause.

Da CFU inde sommerferien modtog det såkaldte svarskrift af Moderniseringsstyrelsen, vurderede CFU imidlertid, at målet om at få fældet en afgørelse i oktober var for stramt, idet forberedelsen omfatter udveksling af replik, duplik, eventuelle supplerende processkrifter, udarbejdelse af sammenfattende processkrift og materialesamling samt forberedelse af vidner.

CFU havde med andre ord været for ambitiøse. CFU kontaktede Moderniseringsstyrelsen, der var enige med CFU i, at parterne hellere skal være grundige end være hurtige i denne vigtige og komplekse sag. Hovedforhandlingen i starten af oktober er derfor aflyst.

Kalendere skal samstemmes

Oveni de omfattende forberedelser, som man først kunne komme i gang med senere end forventet, har det vist sig vanskeligt at få alle involveredes kalendere til at stemme sammen.

Arbejdet med at finde en ny dato for den faglige voldgift har stået på siden sommerferien, hvor parterne har været i gang med at prøve at finde et nyt tidspunkt for hovedforhandlingen.

Det er tre højesteretsdommere, to gange to sidedommere, to advokater og tre-fire vidner, hvis kalendere skal samstemmes.

CFU havde en ambition om, at sagen skal afsluttes inden jul, og CFU havde derfor foreslået også aftentidspunkter og weekender. Det lykkedes dog ikke, og derfor er det først nogle datoer i slutningen af januar 2019, som nu er i spil.

Erhvervsskoler og AMU-center berørt

Når den faglig voldgift har fundet sted, vil den medføre en afgørelse, som er bindende for alle parter.

På Uddannelsesforbundets område er spisepausen i dag ikke betalt for lærerne på tre erhvervsskoler og et AMU-center – heller ikke selv om lærerne reelt står til rådighed, hvis elever eller ledelser har brug for dem i spisepausen.

I alt har omkring en procent af de statslige ansatte ikke fået anerkendt retten til betalt spisepause.