S-regeringen vil gerne give flere ufaglærte uddannelsesløft, og derfor vil den blandt andet udvide den såkaldte jobrotationsordning. Det fremgår af regeringens forslag til finansloven for 2020.

- Det er meget positivt for de lediges muligheder, at regeringen nu tager hul på at sikre, at de lediges kvalifikationer bliver vedligeholdt, i stedet for at man bare vender dem i døren, siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Med ”vende i døren” henviser hun til et udtryk, som blandt andet jobcentre bruger om hurtigst muligt at sende de ledige i det første – men ikke altid det bedste job – hvis de skal sikres varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

- De ufaglærte ledige har behov for at få løftet deres kompetencer, så de kan få et arbejde med langvarige perspektiver i. Det her er et skridt i den rigtige retning og forhåbentlig blot det første skridt af mange, siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Jobrotation er til gavn for både ledige og beskæftigede

Regeringen har allerede forud for, at den onsdag fremlagde sit forslag til finansloven for 2020, præsenteret et udspil, som består af fire forslag, der samlet skal give ufaglærte ledige et uddannelsesløft for 100 millioner kroner, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Regeringen vil bruge 30 millioner kroner på at udvide jobrotationsordningen, der ellers har ligget stille som følge af skærpede dokumentationskrav, som blev indført for at forhindre misbrug af ordningen.

Med jobrotation kan en virksomhed sende en medarbejder på efter- og videreuddannelse i en periode. Når medarbejderen vender tilbage igen, får virksomheden en stærkere medarbejder tilbage.

Det hul, der midlertidigt er skabt i virksomheden, giver en ledig mulighed for at fungere som vikar for medarbejderen. Den ledige får dermed mulighed for at få reel joberfaring.

På den måde er jobrotation med til at få virksomheder til at opkvalificere deres medarbejdere, samtidig med at den giver ledige mulighed for at få erhvervserfaring og skabe netværk på rigtige arbejdspladser.

Giver mulighed for korte erhvervsrettede kurser

Regeringen vil ligeledes afsætte 30 millioner kroner til at sidestille kontanthjælpsmodtagere med dagpengemodtagere, så de får mulighed for at tage korte erhvervsrettede kurser, hvis der er gode muligheder for at komme i job efterfølgende.

Desuden skal ledige skal have mulighed for at gennemføre grundforløbet på en erhvervsuddannelse på dagpenge eller kontanthjælp. Det er regeringens håb, at det skal bane vej for flere voksenlærlinge, idet der er virksomheder, som efterspørger, at de ledige har taget et grundforløb, før de starter som voksenlærling.

Og slutteligt vil regeringen bruge ni millioner kroner på en pulje, som fagforeninger og a-kasser kan søge for at hjælpe danske virksomheder med at rekruttere faglært arbejdskraft fra andre europæiske lande på ordnede vilkår.