De ansatte på daghøjskoler og ved oplysningsforbund stemte i starten af februar ja til den nye overenskomst på FOAS’ almene område. Men arbejdsgiverorganisationen, FOAS, ville ikke godkende aftalen på grund af dele af aftalen, der handler om forholdene for deltidsansatte.

Uenigheden skal løses ved en voldgift med en opmand for bordenden.

Voldgiftssagen betyder, at selv om Uddannelsesforbundets medlemmer godkendte overenskomsten med et stort flertal, så er den ikke endelig endnu. Og som følge heraf har de ansatte på daghøjskoler og ved oplysningsforbund fortsat ikke fået udbetalt de lønstigninger, der skulle være kommet med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2018.

Når der foreligger et resultat, vil selve overenskomsten skulle redigeres og underskrives, inden lønstigningerne bliver udbetalt. 

Voldgift bliver senest afgjort i maj

Der er afsat tid til to møder i voldgiftssagen. Det første ligger 8. april og det næste 4. maj. Begge mødedage kommer dog ikke nødvendigvis i spil. Sagen kan nemlig blive afsluttet inden sidste møde, enten hvis parterne kan blive enige inden, eller opmanden kan konstatere, at det ikke kan lykkes at forlige parterne, og opmanden derfor selv vælger at træffe en afgørelse.

Som opmand er valgt Tine Vuust, der er landsdommer og sekretariatsleder i arbejdsretten.

Uanset om det er parterne selv, der bliver enige, eller det er opmanden, der træffer afgørelsen, så skal et eventuelt nyt resultat ikke til afstemning blandt Uddannelsesforbundets medlemmerne.

Lønstigningerne på FOAS’ sprogcenterområde

På FOAS’ sprogcenterområde er overenskomstforliget vedtaget af begge parter. Her er det altså blot den endelige redigering, der står i vejen for, at de aftalte lønstigninger kan udbetales.

Redigeringen er i gang.