Ved sygdom ud over cirka et halvt år kan du risikere, at din bopælskommune beslutter, at der ikke er mulighed for at fortsætte udbetalingen af sygedagpenge, og at din arbejdsgiver derfor ikke får refusion af kommunen for dit sygefravær.

I stedet for udbetales en lavere ydelse svarende til kontanthjælp. Det hedder ressource- eller jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Hvis det er din arbejdsgiver, som udbetaler løn under sygdom, er det refusionen til arbejdsgiveren, som bliver nedsat.

Kontakt forbund og pensionskasse

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at du kontakter Uddannelsesforbundet, så vi kan tjekke, om kommunens beslutning er rigtig.

Du skal også kontakte din pensionskasse. Hos for eksempel Lærernes Pension kan medlemmer, som ikke har ret til løn under sygdom og har modtaget ressourceforløbsydelse i seks måneder, få udbetalt et engangsbeløb på 100.000 kroner. Det sker, uden at beløbet modregnes i ydelsen fra kommunen.