Da man etablerede FGU, var der stort fokus på at styrke indsatsen for ordblinde, og det blev besluttet, at der skal være et ordblindevenligt læringsmiljø på de nye skoler. I et nyt inspirationsmateriale beskriver EMU (Danmarks læringsportal), hvordan et sådant ordblindevenligt læringsmiljø kan tage sig ud. 

Materialet præciserer, at lærernes og ledelsens viden om ordblindhed, anerkendelse af de unges ordblindhed og kvalificerede ordblindelærere er afgørende for et godt tilbud på FGU. Og det bakker Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, op om:

- Det er afgørende at prioritere både undervisningsmaterialer, der er tilgængelige for ordblinde elever og en egentlig ordblindeundervisning - både integreret i den almindelige undervisning og på selvstændige hold, siger Hanne Pontoppidan.

Brug for mere information om SPS

I den politiske aftale om FGU er der ret store forventninger til SPS - specialpædagogisk støtte - som er en støtteordning, der skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse. I det nye materiale står, at skolens personale skal have viden om SPS, men Hanne Pontoppidan efterlyser mere information om SPS.

- Jeg savner, at der bliver gjort lidt ud af, hvordan man søger SPS. Det er nyt for alle på området, og hvis den skal komme rigtig i brug, så kræver det lidt brugervejledning, siger Hanne Pontoppidan og fortsætter:

- Og så ville jeg gerne have haft en lidt præcisering af, at de ordblinde ikke alene skal have kompenserende undervisning i forhold til uddannelse og job, men også i forhold til at etablere strategier så de kan håndtere deres hele liv.