Sidste år blev bestyrelsen på VUC-Syd smidt på porten efter en række skandaler, og et midlertidigt styre blev indsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) for at kortlægge institutionens økonomi, og se på hvordan man bedst sikrer et udbud af voksenuddannelser i Sønderjylland fremover.

I dag offentliggjorde de deres anbefalinger, og selv om deres rapport understreger, at VUC Syd befinder sig i en meget alvorlig situation med stor gæld, for stor bygningsmasse og et markant fald i antallet af kursister, anbefaler den ”et genstartet VUC Syd” som rammen om en ny, god begyndelse for voksenuddannelsen i Sønderjylland.

Rapportens anbefalinger:
Et genstartet VUC Syd som rammen om voksenuddannelse i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg
Udlagt undervisning i Tønder til Tønder Gymnasium (hf) og den nye FGU (AVU)
Fem års fastlåsning af renter og bidrag samt afdragsfrihed på alle lån
Alle ejendomme i Haderslev, Gram og Tønder flyttes ud af VUC Syds daglige drift og frasælges
Ejendomme i Aabenraa og Sønderborg beholdes og udlejes delvist
Reorganisering og tilpasning med udgangspunkt i kerneopgaven: uddannelse
Hovedsædet flyttes til Aabenraa
Udpegning af en ny bestyrelse i henhold til en ny vedtægt, der sikrer lokal forankring og stærke økonomi- og uddannelseskompetencer
Lokale tilbud om almen uddannelse er et must

I rapporten vurderer man, at dette er den bedste metode til at ”understøtte et stærkt, dedikeret voksenuddannelsestilbud, der ligger inden for rammerne af, hvordan voksenuddannelsen i øvrigt er organiseret i Danmark”.

Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, er glad for, at man har fokus på at have et alment voksenuddannelsestilbud i Sønderjylland med et voksenpædagogisk miljø, og at man vil fortsætte driften af VUC i eget regi fremfor at flytte aktiviteterne over til andre udbydere.

- VUC Syds tidligere direktør og bestyrelse har bragt hele landsdelens adgang til almen kompetencegivende voksenuddannelse i fare, så jeg er glad for, at man også fremover vil sikre uddannelsesdækningen i Sønderjylland, siger hun og fortsætter:

-  Almene kompetencer er et must, hvis man skal klare sig som borger eller på arbejdsmarkedet, og det nytter ikke, at en hel landsdel overlades uden lokale tilbud om formelt kompetencegivende almen undervisning.

Lærernes arbejdstid skal ikke betale gildet

Mens Hanne Pontoppidan er positiv over, at man vil bevare VUC som ramme om voksenuddannelse i området, er hun mindre begejstret for, at rapporten angiver, at ”der vil være behov for en mere grundlæggende reorganisering af VUC Syds drift, herunder en gentænkning af lærernes arbejdstidsmodel og en omlægning af de administrative og ledelsesmæssige funktioner”.

- Det er imponerende, som lærerne og det øvrige personale gennem hele denne vanskelige proces med besparelser og avisskandaler har holdt fokus på kerneopgaven og har leveret flot undervisning på trods af stor usikkerhed om deres fremtidige situation. De har været uden skyld i det økonomiske kaos, som den tidligere bestyrelse har skabt, og det er absolut ikke deres arbejdstid, som skal betale for det, pointerer hun og uddyber, at hun selvfølgelig er åben overfor, at man undersøger, om lærernes arbejdstid har været brugt på den bedst mulige måde i forhold til kursisterne og kerneopgaven.

- Det vigtigste lige nu er dog, at lærerne får arbejdsro til at koncentrere sig om at levere god undervisning. 

Rapporten skal nu behandles i VUC Syds samarbejdsudvalg.