Den 2. januar blev der landet en ny treårig overenskomstaftale for FOAS’ sprogcentre (AOF og Lærdansk) i Forligsinstitutionen.
Op til jul var forhandlingerne gået i hårdknude, og Uddannelsesforbundet og forhandlingsfælleskabet Lærerens Centralorganisation (LC) havde varslet konflikt med virkning fra den 14. januar. Derfor var der indkaldt til møde i Forligsinstitutionen umiddelbart efter nytår. På det første møde blev parterne enige om en fornyelse af overenskomsten, hvor der ikke er sket ændringer i den eksisterende arbejdstidsaftale.
Netop spørgsmålet om arbejdstid var noget af det, der splittede parterne, og Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, er godt tilfreds med resultatet:

- Jeg er glad for, at det trods et rigtigt svært forhandlingsforløb er lykkedes at nå i mål med en aftale. Der er tale om en vedligeholdelsesoverenskomst, hvor der ikke sker noget med arbejdstiden, og lønnen er sikret tilsvarende de offentlig ansatte, siger Hanne Pontoppidan.

Lønstigning som for statsansatte

Lønnen bliver i overenskomstperioden (1. april 2018-31. marts 2021) reguleret med i alt 8,1 procent på samme måde som for statsansatte, dog går en større del af rammen end i staten til centrale lønstigninger, som alle får glæde af.

Andre forbedringer

Derudover bliver barselsordningen forbedret, så den følger den statslige ordning. Det betyder, at for fædre og medmødre bliver der en uges mere betalt orlov for børn, der er født den 2. januar 2019 eller senere. Parterne har også aftalt, at de i perioden frem til næste overenskomstforhandling vil drøfte en forenkling af lokallønsordningen med henblik få den med i overenskomstforhandlingerne i 2021.

Medlemmerne skal stemme

Aftalen bliver nu sendt til afstemning blandt Uddannelsesforbundets medlemmer, og resultatet offentliggøres den 4. februar. Begge parter skal godkende resultatet. Bliver det et ja, bliver den varslede konflikt endeligt afblæst. Bliver det et nej vil en konflikt tidligst kunne begynde den 11. februar.

Forhandlinger om FOAS almene

Den 11. januar mødes parterne til det første forhandlingsmøde om FOAS’almene overenskomst.