VUC Syd skal fortsætte som selvstændig institution, og det midlertidige styre, der har endevendt situationen på skolen, skal iværksætte en økonomisk genopretningsplan, som skal bringe VUC Syd ud af deres meget vanskelige økonomiske situation.
Sådan lyder meldingen fra undervisningsminister Merete Riisager i en pressemeddelelse i dag. Det glæder Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan:

- Det er rigtig godt, at VUC fortsætter som institution. Det er vigtigt, at vi kan fastholde et alment undervisningstilbud i et voksenpædagogisk miljø også i Sønderjylland.

Ikke på bekostning af arbejdsforhold

Hanne Pontoppidan advarer dog ministeren mod at spænde den økonomiske livrem så hårdt ind, at det påvirker kvaliteten af undervisningen.
Hanne Pontoppidan sendte primo februar - sammen med formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening -  et brev til ministeren, hvor de udtrykte bekymring for, om den løsning, som styret kommer frem til, ville give økonomisk bæredygtighed og høj kvalitet.
Især advarede lærerformændene mod en passus i det midlertidige styres redegørelse, hvor der stod, at man skulle se på lærernes arbejdstid.

”Det midlertidige styre skriver direkte i redegørelsen, at lærerne på VUC Syd vil skulle arbejde endnu mere effektivt end resten af sektoren. Det er hverken rimeligt, realistisk eller holdbart”, skrev lærerformændene til ministeren og understregede i brevet, at det var nødvendigt at sikre lærerne ordentlige arbejdsforhold for at skabe et bæredygtigt undervisningstilbud.

Undervisningsministeren har i dag også bevaret Hanne Pontoppidan og Thomas Keplers brev, og skriver i dette svar, at ”det er op til det midlertidige styre at tage stilling til indholdet i den konkrete genopretningsplan”, ligesom hun understreger, at implementeringen af en eventuel ny arbejdstidsmodel vil være et lokalt anliggende mellem ledelse og medarbejdere på institutionen.

Kvaliteten er afgørende for at få flere elever

Derfor understreger Hanne Pontoppidan igen, efter ministerens beslutning om at bevare VUC Syd, at hun vil holde skarpt øje med, hvordan den økonomiske genopretningsplan bliver skruet sammen:

- Nu venter vi med interesse på at se, hvor hårdt institutionen økonomisk bliver spændt for. Vi udtrykte jo netop vores bekymring i brevet, fordi vi mente, at den genopretningsplan, styret foreslog, var for optimistisk. Vi håber, de lytter, siger hun og pointerer:

- Det er helt afgørende, at der er penge til at levere undervisning med kvalitet, og at lærerne nu kan få ro til at passe deres undervisning - og vel at mærke gøre det, så der er kvalitet i det tilbud, kursisterne møder.

Det vil ifølge Hanne Pontoppidan også være helt afgørende for, at man er i stand til at tiltrække elever – noget, som også undervisningsministeren selv understreger har allerstørst betydning for VUC Syds fremtid i sin pressemeddelelse.