Institutioner og organisationer, der planlægger at igangsætte et nordisk eller baltisk uddannelsesprojekt i 2020, kan nu søge om tilskud til forberedende besøg inden for Nordplus Junior og Nordplus Voksen.

Et forberedende besøg giver institutionerne mulighed for at mødes for at udveksle projektidéer og forberede en fælles ansøgning til Nordplus ansøgningsrunden, der åbner den 1. februar 2020.

Der kan søges om tilskud til rejse og ophold i forbindelse med forberedende netværksmøder med kommende samarbejdspartnere. Ansøgningsfristen er 1. oktober 2019.