Ned, ned og atter ned.

Det beskriver meget godt den udvikling, der har været i aktiviteten på ordblindeundervisning de seneste år. Fra 2013 til 2018 er den næsten halveret med et fald på 45 procent, og alene fra 2017 til 2018 er der sket et fald på 15 procent i aktiviteten, viser tal fra Undervisningsministeriet.

Samtidig står det meget klart i regeringens forståelsespapir, at Danmark skal satse på uddannelse af børn, unge og voksne, og at der skal være et klart fokus på opkvalificering af ufaglærte.

Men dét hænger ikke særligt godt sammen med ordblindeindsatsen, pointerer Hanne Pontoppidan.

“Mange voksne er ordblinde. Hvis de skal uddannes eller opkvalificeres, er man også nødt til at sørge for de rammer, der gør dét muligtˮ

- Mange voksne er ordblinde. Hvis de skal uddannes eller opkvalificeres, er man også nødt til at sørge for de rammer, der gør dét muligt, understreger hun.

Det betyder ifølge formanden, at vi skal blive langt bedre til at finde de voksne ordblinde, motivere dem til at modtage undervisning samt sørge for, at der er kvalificeret undervisning på små hold – eller som enkeltundervisning – og med den varighed, som den enkelte ordblinde har brug for.

Området sparet i knæ

Der er flere forklaringer på, at det er gået ned ad bakke med aktiviteten siden 2013. Men én er, at området har været udsat for store besparelser. Eksempelvis blev undervisningstaxameteret reduceret med hele 32 procent i 2014. Der mangler ifølge Hanne Pontoppidan også politisk forståelse for, hvad ordblindeundervisning i det hele taget er.

- Der har i lang tid været en tendens til nærmest at tale om ordblindeundervisning som et kursus i brug af it-rygsæk og retstavning. Og sådan er virkeligheden altså ikke, pointerer Hanne Pontoppidan og uddyber:

- Ordblindhed er et reelt og blivende handicap. Og ordblindeundervisning er kompenserende handicapundervisning, som giver de ordblinde metoder og strategier til, hvordan de kan mestre det handicap, så de på lige fod med alle andre kan deltage i undervisning, i efteruddannelse og på arbejdsmarkedet. Det er altså ikke gjort med en rygsæk og lidt retstavning, slår formanden fast.

“Der har i lang tid været en tendens til nærmest at tale om ordblindeundervisning som et kursus i brug af it-rygsæk og retstavning. Og sådan er virkeligheden altså ikkeˮ

Afgørende for fremtidens velfærd

Ifølge Ordblindeforeningen er tre til syv procent af voksne danskere ordblinde. Og når deltagerantallet i ordblindeundervisningen daler støt, er det ikke kun et problem for den enkelte, men også for vores samfund, mener Hanne Pontoppidan.

- Det er helt afgørende for landets arbejdsstyrke og fremtidens velfærdssamfund, at vi får alle med. Vi taber uendeligt mange ressourcer på gulvet, hvis vi ikke vil give de ordblinde den hjælp, det kræver, for at de kan bidrage som alle andre. Derfor bør politikerne simpelthen også begynde at prioritere området frem for at bespare det. Det håber jeg, at en ny regering med fokus på uddannelse og opkvalificering er enig i.