Materialet kommer rundt om emner som:

  • Forklaring på hvad arbejdsmiljø er, og hvad man skal være opmærksom på (fysiske og psykiske belastninger, ulykker og kemiske påvirkninger)
  • Arbejdsmiljøloven, arbejdsmiljøsystemets opbygning og den danske struktur med arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter samt ansvar og pligter.
  • Arbejdsmiljøorganisation og arbejdspladsvurdering (APV)
  • Samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen
  • Rettigheder og pligter for hhv. nyansat lærling og arbejdspladsen
  • De tre faktorer, som forskerne kan se betyder meget for, at de unge får en god start på arbejdslivet: En god og grundig oplæring, den nødvendige feedback samt at indgå i fællesskabet på arbejdspladsen.
  • Særlige regler for unge under 18
  • Fem slides om kemi 

Hertil er der en række praktiske øvelser indlagt, ligesom der også er inspiration til indledning med videoer af Bent E (med komikeren Andreas Bo). Endvidere undervisningsmaterialet tilpasses faglige mål i de enkelte fag.

Om undervisningsmaterialet

Materialet er udarbejdet af Videncenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med LO, DA, KL, Lederne, Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljørådet i forbindelse med EU’s arbejdsmiljøuge i uge 43.