Ifølge loven har man som lærer ophavsret til lærebøger, opgavehæfter, tekstsamlinger, tegninger og andet undervisningsmateriale, man som har produceret som underviser. Det er ikke skolens ejendom.

Der står dog intet i de kommunale overenskomster om, at lærerne har ophavsretten til forløb, de selv har udviklet på digitale platforme. Det fastslår en kendelse ved en faglig voldgift, som Lærernes Centralorganisation har rejst mod Kommunernes Landsforening på initiativ af Danmarks Lærerforening.

Omvendt siger afgørelsen dog ikke, at lærerne har mistet deres ophavsret, eller at de kan pålægges at lægge deres materialer ud på digitale platforme, påpeger vicesekretariatschef i Uddannelsesforbundet Jens Dam.

- Kendelsen betyder ikke, at lærerne har mistet deres ophavsret. Den har de fortsat via lovgivningen. Men det er altså ikke med de kommunale overenskomster, at lærernes ophavsret bliver beskyttet, forklarer Jens Dam.

Digitaliseringens tidsalder

Det kan give god mening, at lærere lader sig inspirere af og anvender hinandens undervisningsmateriale. Og digitaliseringen har gjort det nemmere. Ulempen ved digitaliseringen er, at den har gjort det vanskeligere at styre, hvem der deler materialet og hvordan.

- Det er en omvæltning. Som lærer har man været vant til, at materiale er noget, man har med i undervisningslokalet i en mappe og eventuelt deler med kollegerne i teamet. Nu kan det pludselig blive delt af alle, påpeger Jens Dam.

Men den digitale deling er en udvikling, som bliver stadig mere udbredt. Blandt andet har reformerne på uddannelsesområderne sat turbo under den. Ifølge reformerne skal lærerne nemlig dele deres arbejde digitalt med resten af deres skole og gerne endda alle kommunernes eller landets øvrige skoler.

Ophavsretten beskytter

Lovgivningen om ophavsret skal beskytte, hvordan og hvornår lærernes produkter må benyttes. Det er vigtigt, fordi det er med til at sikre, at lærerens produkter ikke bliver ændret og i værste fald fyldt med fejl, når det bliver delt eller videresolgt.

- Der kan være risiko for, at en kollega ikke er enig i en konklusion i undervisningsmaterialet og derfor skærer den fra og tilføjer en anden, eksemplificerer Jens Dam.

Ifølge ham er det også vigtigt at værne om, at lærerne kan tage eget undervisningsmateriale med sig ved jobskifte, ligesom det er vigtigt, at lærerne stadig kan skrive lærebøger på grundlag af deres undervisningsmateriale.

Aftaler sikrer lærerne

En god løsning på uenigheder mellem arbejdsgiver og lærer – som voldgiftssagen mellem Lærerens Centralorganisation og Kommunernes Landsforening er udtryk for – bør ifølge Jens Dam være at indgå lokale aftaler om ophavsret.

Fordelen med aftalerne med de enkelte skoler er, at hver eneste konkrete sag ikke skal vendes. I aftalerne er det nemlig klart defineret, hvad der er undervisningsmateriale, og på hvilke vilkår det kan deles.

- Der er flere hensyn ved deling af lærernes undervisningsmateriale, og det er en god ide for alle parter, at disse hensyn afbalanceres. Både så ophavsretsloven overholdes, og så vidensdelingen understøttes på en ordentlig måde for alle parter – også når den sker via digitale platforme, siger Jens Dam.

På de statslige område er indgåelse af lokale aftaler om ophavsret allerede udbredt.

- Det er Uddannelsesforbundets erfaring, at der generelt har været gode dialoger mellem ledelse, tillidsrepræsentanter og medarbejdere før indgåelsen af aftalerne, siger Jens Dam.

 

Læs mere

om ophavsret på undervislovligt.dk på undervislovligt.dk

på Uddannelsesforbundets hjemmeside - Ophavsret 

Du kan kontakte Uddannelsesforbundets sekretariat, der kan give dig råd om, hvordan du kommer i gang med at indgå lokale aftaler om ophavsret, og hvad aftalen kan indeholde.