Uddannelsesforbundet har en række overenskomster på STU-området (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), og en af dem er nu fornyet. Det drejer sig overenskomsten for Center for Autisme (CFA).
De fleste af overenskomsterne for STU-området bliver fornyet i kølvandet på de offentlige overenskomster, og resultatet læner sig op ad det. Det gælder også overenskomsten for CFA.

Center for Autismes nye overenskomst

Resultatet er blevet, at de ansatte på CFA får den samme samlede ramme som de offentligt ansatte (8,1 procent over tre år), hvoraf den største del kommer fra de generelle lønstigninger, der følger kommunerne. Resten af midlerne er fordelt mellem en pulje til kollektive organisationsvise forhandlinger og udmøntning per 1.4.2019 og 2020, og en pulje til individuelle tillæg, der skal forhandles med den respektive tillidsrepræsentant, og som skal opgøres, så det sikres, at alle midler bruges.

Overenskomst for alle ansatte

Overenskomsten omfatter alle de ansatte på Center for Autisme (CFA) i Herlev, og den er indgået med både Uddannelsesforbundet/Lærernes Centralorganisation, HK, Socialpædagogisk Landsforbund og Psykologforeningen.
Forhandlingerne her kræver derfor et samarbejde mellem organisationerne, og forløbet startede med kravsindsamling i de forskellige personalegrupper og møder mellem organisationernes forhandlere og gruppernes tillidsrepræsentanter. Kravene blev fremsendt til institutionens ledelse forud for forhandlingerne, der endte med at blive klaret på to møder. Hele vejen igennem har der været et godt samarbejde mellem organisationerne, og forhandlingerne med ledelsen har været ført i en god og positiv ånd.

Tilfredsstillende resultat

Resultatet er tilfredsstillende for medlemmerne, og Uddannelsesforbundets Hovedbestyrelse har godkendt resultatet. De øvrige organisationers godkendelse mangler stadig, men den forventes uden problemer.