Uddannelsesforbundet støtter Dansk Jernbaneforbund. Selvfølgelig skal ændrede vilkår forhandles og aftales. Og selvfølgelig skal de ansatte have en reel adgang til deres tillidsvalgte, og de tillidsvalgte reelle muligheder for at varetage deres hverv.

Det er positivt, at forhandlingerne om de ændrede arbejdstidsvilkår nu bliver genoptaget, og vi vil gerne understrege, at vi forventer, at en stor dansk arbejdsplads som DSB har fokus på at nå frem til aftalte vilkår, som de ansatte kan bakke op.

Samtidig vil vi i skarpe toner kritisere DSB’s angreb på tillidsrepræsentanterne. Det er fuldstændig uhørt, at en arbejdsgiver med et pennestrøg fjerner 70 procent af tillidsrepræsentanterne. Det er ødelæggende for medlemmernes muligheder for at få den nødvendige hjælp hos deres tillidsrepræsentant, og det gør det umuligt for tillidsrepræsentanterne at passe deres TR-hverv forsvarligt.

At DSB så ydermere vælger dette angreb på TR strukturen midt i en meget svær omstillingsproces gør kun ondt værre.  

Det er os helt uforståeligt, at en stor offentlig virksomhed tager sådanne midler i anvendelse.