De sidste små detaljer for lønnen i forliget på det kommunale område er nu klappet helt af mellem lærerorganisationerne og kommunerne.

Natten til tirsdag den 8. maj – efter 17 timers forhandling – blev parterne enige om, hvordan de 0,35 procent af den lønaftale, der ved forliget blev afsat til forhandlinger på de enkelte overenskomstområder, skal bruges.

Resultatet blev en forhøjelse af fritvalgstillægget for alle kommunalt ansatte lærere. Resten skal bruges til forbedringer inden for de forskellige overenskomster samt specifikke lønstigninger på de enkelte områder.

Uddannelsesforbundets kommunale overenskomster for ungdomsskolelærere, sprogcenterlærere og vejledere blev forhandlet sammen med de øvrige organisationer i Lærernes Centralorganisation, der ud over Uddannelsesforbundet på det kommunale område består af Danmarks Lærerforening og Uddannelseslederne.

Hele overenskomstforliget skal dog først til urafstemning hos lønmodtagerorganisationernes medlemmer. I Uddannelsesforbundet afholdes afstemningen elektronisk i perioden fra den 23. maj til den 3. juni klokken 12.