Ja eller nej?

Om det skal være det ene eller det andet, skal Uddannelsesforbundets medlemmer meget snart være afklarede omkring, når de i perioden 23. maj til 3. juni skal give deres mening til kende om de forlig, som blev resultatet af fem måneders forhandlinger om de kommende tre års overenskomster i staten og kommunerne.

Derfor stiller Uddannelsesforbundets formand og dele af hovedbestyrelsen op til en række fyraftensmøder rundt om i landet, hvor tillidsrepræsentanter og medlemmer kan diskutere de forlig, der er blevet indgået, med dem.

Hvad indeholder forligene?

Uddannelsesforbundets gennemgang af det kommunale forligUddannelsesforbundets gennemgang af det statslige forlig

I sidste uge var det Kolding, der holdt for. Mandag aften var det København, og tirsdag går turen til Aalborg.

På mødet i København var godt 100 medlemmer mødt op for at give deres holdning til kende og høre, hvad der er op og ned i de resultater, som er kommet med hjem til afstemning.

Det siger medlemmerne om resultaterne

Lokale møder er alfa og omega

Møderne med Hanne Pontoppidan og dele af hovedbestyrelsen er kun toppen af isbjerget så at sige. Det ligger nemlig også en meget vigtig opgave hos tillidsrepræsentanterne, når medlemmerne skal klædes på til at afgive deres stemme for forlig eller konflikt.

De bliver derfor opfordret til at afholde lokale møder, så man også lokalt får en diskussion af, hvorvidt man forholder sig til de resultater, der er opnået i forhandlingerne med de statslige og kommunale arbejdsgivere.

Det er medlemmerne, som skal fælde dom over de aftaler, som kom med hjem fra forhandlingsbordet og afgøre, om forligene skal udgøre de næste tre års overenskomster, eller om lærerområdet skal i konflikt igen.

Læs mere

På Uddannelsesforbundets overbliksside om OK18 kan du læse mere om forligene og få mere information om, hvordan elektroniske urafstemning kommer til at foregå. Siden vil også løbende blive opdateret med den seneste udvikling om overenskomstforhandlingerne.