Per B. Christensen har udpeget fem medlemmer, der sammen med ham skal arbejde i  den undersøgelseskommission, som senest med udgangen af 2019 skal komme med anbefalinger og forslag, der skal danne grundlag for en ny forhandling om lærernes arbejdstid mellem KL og Lærernes Centralorganisation.

Ungdomsskolelærere og undervisere på de kommunale sprogcentre bliver direkte omfattet af kommissionens arbejde, mens der er en forventning om, at kommissionens arbejde kan overføres til de statslige lærerarbejdspladser.

De udpegede medlemmer er: Gitte Grabov, lærer på Bagsværd Skole, Ulla Riisbjerg Thomsen, skolechef i Vejle kommune, Lars Hjortnæs, højesteretsdommer, Andreas Rasch-Christensen, forskningschef på VIA University College og Lotte Bøgh Andersen, som er professor, Aarhus Universitet. 

Undersøgelseskommissionen begynder formelt arbejdet 15. august og får selvstændigt sekretariat i Vester Voldgade i København. Kommissionsformand Per B. Christensen har dog allerede været på besøg i tre kommuner for at tale med tillidsrepræsentanter, skolechefer, skoleledere og lærere fra både folkeskoler, ungdomsskoler og sprogcentre.

 

Kort om Kommissionsmedlemmerne:


Formand: Per B. Christensen

Formand for akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser og ekspertgruppen vedr. læreruddannelsen, tidligere børne- og kulturdirektør i Næstved og tidligere formand for Børne- og kulturchefforeningen, opmand i FGU-placering, uddannet lærer, tidligere lærer og leder i ungdomsskolen samt underviser på sprogcenter.

Lærer Gitte Grabov
Ansat på Bagsværd skole, læringsvejleder, læsevejleder, medlem af rådgivningsgruppen for Fælles Mål, folkeskolelærer siden 1994.

Højesteretsdommer Lars Hjortnæs
Dommer i arbejdsretten og tidligere afdelingschef for lovafdelingen i Justitsministeriet.

Skolechef Ulla Riisbjerg Thomsen
Ansat i Vejle Kommune, tidligere skoleleder i 12 år og tidligere tilknyttet University College Lillebælt, som uddannelseschef på lærer – og pædagoguddannelserne. Uddannet lærer.

Professor Lotte Bøgh Andersen
Ansat på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet samt på VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og har i mange år forsket og undervist i motivation, ledelse og styring i offentlige organisationer,har bl.a. også beskæftiget sig med erhvervsskoler og VUC.

Forskningschef Andreas Rasch-Christensen
Ansat på VIA University College, Ph.d., har en omfattende erfaring med at gennemføre og lede forsknings- og evalueringsopgaver inden for pædagogiske og socialt faglige områder.