Fra 1. juli er Uddannelsesforbundet blev en lærergruppe rigere, idet Handelsskolernes Lærerforening (HL) officielt er blevet lagt sammen med Uddannelsesforbundet.

Sammenlægningen kommer efter længere tids forarbejde. Allerede da Uddannelsesforbundet blev skabt ved en fusion i 2007, ville Uddannelsesforbundet gerne have HL med.

Men HL, der i nullerne havde cirka 3.000 medlemmer, mente på daværende tidspunkt, at man bedst kunne varetage sine interesser på egen hånd.

Et årti senere – i april 2017 – søgte HL så om optagelse i Uddannelsesforbundet. Baggrunden var, at HL på længere sigt ikke så ud til at have økonomi til at fortsætte som selvstændig organisation.

Det skyldtes blandt andet et faldende medlemstal, til dels fordi mange handelsskolelærere i dag har en akademisk baggrund og derfor er medlem af andre fagforbund. HL havde forud for sammenlægningen omkring 1.250 medlemmer, hvoraf cirka 100 bliver medlem af Uddannelseslederne.

Som led i sammenlægningen er det aftalt, at handelsskolelærerne i indeværende kongresperiode skal være repræsenteret i Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse og udvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne.

Læs mere om sammenlægningen

Læs om sammenlægningen i Uddannelsesbladet