Mindst 6.500 faglærte og ufaglærte ansatte i offentlige og private virksomheder får nu mulighed for gratis at videreuddanne sig og få et kvalifikationsløft.

I forbindelse med trepartsaftalen, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2017, blev der afsat 65 millioner kroner årligt til nye muligheder for efteruddannelse af faglærte og ufaglærte i beskæftigelse. Der er oprettet en såkaldt omstillingsfond for 2018 og 2019, hvor man kan søge penge fra 1. august i år.

Uddannelse på akademi-og diplomniveau

Uddannelserne, der bliver støttet, er på erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter og maskinmesterskoler over hele landet. Pengene dækker deltagerbetalingen på offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser.
Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kroner. pr. person årligt.

Ansøgningsfrist

Du kan søge om midlerne fra den 1. august – og du søger direkte hos udbyderne af uddannelserne. Har du allerede tilmeldt et kursus med start efter 1. august kan du også søge midler fra omstillingsfonden.