Alle faglige organisationer på det offentlige område i kommuner, regioner og i staten har afventet, at der kom reelle forhandlinger i gang om lærernes arbejdstid, før de selv gik i gang med at forhandle. Nu er der konstateret en udvikling, som betyder, at forhandlingerne om OK18 kan gå i gang for samtlige offentlige ansatte.

De kommunale topforhandlere i KL er nu indstillet på at forholde sig til konkrete elementer i en arbejdstidsaftale for lærerne. Og det var det egentlige mål med det politiske håndslag mellem organisationerne om, at lærerforhandlingerne skulle i gang først, før de øvrige organisationer ville gå til forhandlingsbordet.

- Det har været en utrolig flot opbakning, de andre organisationer har givet os ved at afstå fra at gå i gang med at forhandle - både det fælles og egne forhold - indtil lærerforhandlingerne var i god gænge, siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

- Vi er nu langt om længe der, hvor det begynder at se ud som om, vi kan kalde det realitetsforhandlinger med KL om vilkår for medlemmerne på ungdomsskoler og kommunale sprogcentre. Der er stadig langt igen, før vi når et resultat, men nu er vi i gang, og så må vi se, hvor vi ender. Vi gør, hvad vi kan for at nå et resultat, men det forudsætter, at vi kan få erstattet lov 409 med aftalte rammer for vores arbejdstid, så vi er sikret på niveau med de øvrige offentlige ansatte, fortsætter formanden.

Forhandlinger i staten står i stampe

På et møde mandag 22. januar mellem Uddannelsesforbundet og de øvrige underviserorganisationer på den ene side og Moderniseringsstyrelsen på den anden kunne der imidlertid ikke konstateres tilsvarende positiv vilje til at optage realitetsforhandlinger.

Derfor fortsættes forhandlingerne om de statsansatte læreres arbejdstid nu i en tæt sammenhæng med de generelle forhandlinger om en aftale for alle statslige ansatte.

- Moderniseringsstyrelsen er desværre fodslæbende i forhold til at komme i gang med reelle forhandlinger. Vi har klart markeret, at lov 409 bare ikke duer på erhvervsskoler, AMU, VUC’er, produktionsskoler og daghøjskoler. Der er behov for aftalte rammer, der matcher det, andre offentligt ansatte arbejder efter, og som sikrer, at de ansatte kender deres arbejdstid og arbejdsopgaver og får opgjort deres arbejdstid korrekt. Vi håber at se Moderniseringsstyrelsen som part i et samarbejde ved OK18 om at sikre lærerne vilkår, så de har mulighed for at give deres unge og voksne elever og kursister god undervisning, siger Hanne Pontoppidan.