Når kommuner og uddannelsesinstitutioner skal oprette i omegnen 30 institutioner og 90 skoler frem mod sommeren 2018, er det ikke utænkeligt, at der kan opstå konflikter undervejs.

Sker det, er der brug for en opmand til at glatte ud, og den vigtige rolle er Per B. Christensen netop udpeget af undervisningsminister Merete Riisager.

Per B. Christensen skal hermed være det bindeled, som understøtter arbejdet lokalt og hjælper til, hvis der opstår uenigheder.

Pontoppidan: Et godt valg!

Det er en erfaren herre, som er blevet valgt til rollen. Per. B. Christensen kan skrive næsten tyve år på sit C.V. som direktør i Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved Kommune, ligesom han fra 2001-1009 var formand for Børne- og Kulturchefforeningen, medlem af KL’s embedsmandsgruppe om kommunalreformen og kvalitetsreformen. Desuden er han formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser.

Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundets formand, bifalder da også valget:

- Det er et godt valg! Per B. Christensen kender de unge rigtig godt, og han har stort kendskab til de uddannelsestilbud, der skal fusioneres ind i FGU. Jeg er sikker på, han bliver en god hjælp i processen

Også undervisningsminister Merete Riisager kalder ham et oplagt valg.

- Per B. Christensen bidrager med indgående indblik i uddannelsesverdenen. Han har en stor forståelse for den kommunale virkelighed og erfaring med institutionelle forandringer, blandt andet fra deltagelse i KL’s embedsmandsgruppe med kommunalreformen, siger hun i en pressemeddelelse.

Per. B. Christensen begynder i jobbet 1. februar.