På trods af at Kommunernes Landsforening (KL) har tilkendegivet at ville indgå i reelle forhandlinger, har KL efter et forhandlingsforløb på to måneder ikke fremlagt ét eneste forhandlingsudspil eller nogen alternativer til de forslag, som Lærernes Centralorganisation (LC) har fremlagt.

Til forhandlingerne for de statsansatte lærere med Moderniseringsstyrelsen har arbejdsgiveren ikke på noget tidspunkt villet forholde sig til de elementer til en arbejdstidsaftale, som LC har fremført.   

LC har i bestræbelserne på at skabe fremdrift i forhandlingerne om lærernes arbejdstid ellers fremlagt flere forskellige forhandlingsudspil. Udgangspunktet har været, at lærerne skal have en forhandlet arbejdstidsaftale, der sikrer, at lærerne har vilkår og regler, der modsvarer andre offentligt ansattes rettigheder. Dermed har lærerne accepteret det, der var KL og Moderniseringsstyrelsens hovedkrav ved overenskomstforhandlingerne i 2013, nemlig at lærernes vilkår skulle normaliseres.

- For os er det afgørende, at medlemmerne sikres vilkår, der ikke er ringere end dem, alle andre på det danske arbejdsmarked har. Det er helt uforståeligt, at arbejdsgiverne, der jo netop har ønsket sig en normalisering af lærernes vilkår, ikke vil være med til at finde en normaliseret løsning. Både arbejdsgiverne og vi har brug for, at der indgås en aftale om lærernes arbejdstid, der får genetableret arbejdsglæden og et godt arbejdsmiljø, siger formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

Ingen reaktion på konkrete forslag

På det kommunale område har LC villet imødekomme det krav ved blandt andet at foreslå, at forhandlingerne tager udgangspunkt i skolesekretærernes arbejdstidsregler, der allerede fungerer på skoleområdet.   

LC har desuden lagt en række konkrete forslag omkring forskellige elementer i en arbejdstidsaftale på bordet – herunder forskellige modeller for blandt andet normperioder, arbejdstidsplaner og opgørelse af arbejdstiden.

På det statslige område, hvor Uddannelsesforbundets medlemmer arbejder på blandt andet erhvervsskoler, AMU-centre, VUC'er og produktionsskoler, er der heller ikke udvikling i forhandlingerne. 

LC har i forhandlingerne ellers fremlagt en arbejdstidsmodel, som vil betyde, at lærerne får de samme rettigheder, som andre sammenlignelige grupper i staten. Der er tydeligt blevet signaleret, at modellen var til forhandling og kunne tilpasses i en aftale. Men arbejdsgiverne er ikke kommet ind på forhandlingsbanen med forslag, som er realistiske i forhold til at løse de problemer, der er på skolerne med planlægning og en korrekt opgørelse af arbejdstiden. Det er er forhold, som i stor grad belaster lærerne i deres dagligdag og dermed deres vilkår for at udføre god undervisning.
 
LC har gentagende gange i forløbene på både det kommunale og statslige område meldt ud, at elementer, som en af parterne finder uhensigtsmæssige, er til forhandling, men naturligvis skal lærerne have en aftale, der modsvarer de rettigheder, som andre offentligt ansatte har. Alle LC's forslag har som grundlag, at lærerne skal have ganske almindelige arbejdstidsregler.


Aftale som alle andre lønmodtagere

Både Moderniseringsstyrelsen og KL har afvist at forhandle alle forslag, der er kommet fra LC og har på intet tidspunkt fremlagt et eneste forhandlingsudspil eller kommet med andre forslag på baggrund af LC's udspil.

Lærernes arbejdstid er stadig reguleret af den lov, der kom med regeringsindgrebet i 2013. Det er afgørende for lærerne og for skolerne, at der kommer en forhandlet arbejdstidsaftale.

Uddannelsesforbundet kan sammen med resten af LC ikke fortsat acceptere, at der kan laves lovindgreb, der efterfølgende ikke kan forhandles. Det vil have vidtrækkende konsekvenser for hele den samlede fagbevægelse og det danske aftalesystem.

- Vi har lagt forslag frem om reelt normaliserede arbejdstidsaftaler, og vi har tilbudt arbejdsgiverne, at der, hvor de fandt, at aftalerne ikke duede til lærerområdet, kunne vi aftale ændringer, som bare skulle have samme værdi. Jeg håber, vi får gang i forhandlingerne, for vi er ved at være presset på tid, hvis vi skal nå at finde gode løsninger, siger forbundsformanden.

Følg overenskomstforhandlingerne

Læs mere om OK18