I september begynder de midlertidige bestyrelser – de såkaldte ”Første bestyrelser” – for de 27 FGU-institutioner deres arbejde. De får en vigtigt rolle. De skal nemlig blandt andet ansætte den øverste leder og foretage de indledende disponeringer, herunder vælge hvilke fag og værksteder, der skal undervises i og på. FGU-insitutionerne skal være klar til at modtage elever i august 2019.

I de første lovforslag fra Undervisningsministeriet var det ikke meningen, at der skulle være medarbejderrepræsentanter i de 27 bestyrelser. Det blev dog ændret med blandt andet pres fra Uddannelsesforbundet. Der bliver udpeget to repræsentanter til hver bestyrelse af de faglige organisationer. 

Da der ikke til disse “første bestyrelser” kan foretages medarbejdervalg på almindelig vis, fordi man endnu ikke kender medarbejdergruppen på FGU-institutionen, har Undervisningsministeriet bedt Uddannelsesforbundet om at indstille forslag til de 54 medarbejderrepræsentanter. Det har været et ret presset forløb og en kompleks opgave, fordi mange hensyn til sammensætningen skulle tages. 

Sådan er processen

I hvert FGU-område har forbundet indstillet en person fra VUC og produktionsskoleområdet, som det blev krævet i bekendtgørelsen. Valget er blevet foretaget af formændene for VUC- og produktionsskolesektionerne, Lotte Klein og Per Nielsen, og forbundsformand Hanne Pontoppidan i fællesskab. Loven tilsiger, at kun den ene medarbejderrepræsentant har stemmeret, men for os er det vigtigt, at de to repræsentanter arbejder tæt sammen om bestyrelsesarbejdet og i fællesskab sikrer en god inddragelse af alle øvrige tillidsrepræsentanter og faggrupper, som de repræsenterer.

De bestyrelsesrepræsentanter, vi har peget på, får som sagt til opgave at repræsentere alle jer i den nye institutions dækningsområde i forbindelse med drøftelser og beslutninger i bestyrelsen. Det kræver både viden og et tæt samarbejde med de øvrige tillidsrepræsentanter i området, herunder med tillidsrepræsentanter fra de andre faglige organisationer, primært HK. Det vil vi naturligvis understøtte fra Uddannelsesforbundets side.

I efteråret 2019, når FGU er startet, og alle medarbejdere kendes, vil den “første bestyrelse” blive afløst af en almindelig (og almindelig valgt) bestyrelse. 

De udpegede skal repræsenterer alle medarbejdere 

Uddannelsesforbundet har  været opmærksom på, at bestyrelsesrepræsentanterne skal repræsentere alle personalegrupper – det vil sige også HK, 3F og FOA, som har overenskomster på nogle af de indgående institutioner. Lige som alle institutionskulturer, der skal indgå i FGU'en, skal være repræsenteret - det vil sige også de skoleformer, der kun overfører enkelte medarbejdere. De udpegede medlemmer skal desuden have kendskab til arbejdet i bestyrelser og så vidt muligt til arbejdet i læreplans/fagbilagsarbejdet med videre.

Derudover har Uddannelsesforbundet skelet til geografi og har lagt stor vægt på at pege på repræsentanter, som forbundet tror, vil fungere godt som makkerpar i de nye bestyrelser. De 54 repræsentanter er blevet valgt blandt en meget kompetent TR-gruppe. Det har været et stort puslespil at få til at gå op med alle de hensyn, der skulle tages.