”De europæiske faglige organisationer ETUC, EPSU og ETUCE støtter danske lønmodtageres og fagforeningers kamp for faire lønstigninger for offentlige ansatte. Vi støtter jeres krav om bedre betingelser for lærernes arbejdstid, som skal være reguleret gennem kollektiv forhandling”.

Sådan lyder indledningen på et støttebrev, som Uddannelsesforbundet har modtaget. Det er underskrevet af generalsekretærerne fra ETUC, som er sammenslutningen af europæiske fagforeninger, og fra EPSU, som er den europæiske sammenslutning af offentlige ansattes fagforeninger samt direktøren for den europæiske sammenslutning af fagforeninger for undervisere.

I brevet henvises der til, at lærerne i Danmark har ret til en forhandling om deres arbejdstid. Det er slået fast både i EU-traktaten og i EU's Charter for Grundlæggende Rettigheder.

Det er ikke kun i Bruxelles, at der er opmærksomhed på de danske overenskomstforhandlinger. Det gælder også i flere af de omkringliggende lande. Uddannelsesforbundet har blandt andet modtaget et støttebrev fra National Education Union, som repræsenterer 300.000 lærere i Storbritannien.